LJP pozīcija par LJP lomu nacionālās jaunatnes politikas veidošanā

1.1. “Jaunatnes darbinieks” un tā loma. Izpratnes veidošana sabiedrībā. Mediju programma.

1.2. Proaktīva darbība valsts un Eiropas Savienības programmu, kas tiek administrētas nacionālā līmenī, kritēriju izstrādē un/vai pilnveidē, ar mērķi tās padarīt saistošākas jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar personām vecumā līdz 30 gadiem, un pašiem jauniešiem. Sadarbībā ar ministrijām. Interešu aizstāvības programma, sadarbībā ar projektu vadības un jaunatnes lietu ekspertiem.

1.3. Finanšu programmu izveide un attīstība darba ar jauniešiem veicināšanai, kas pieejams ne tikai pašvaldībām, bet arī jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar personām vecumā no 13-30 gadiem. Sadarbībā ar ministrijām. Interešu aizstāvības programma, sadarbībā ar projektu vadības un jaunatnes lietu ekspertiem.

1.4. Apmācību, kas paredzētas jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem, kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana gan pašvaldībām, gan jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar personām vecumā no 15-30 gadiem, un satura diferencēšana, atbilstoši iepriekšējam zināšanu un pieredzes līmenim. Sadarbībā ar ministrijām. Interešu aizstāvības programma.

Pieņemta 2014-08-24

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli