LJP pozīcija par jauniešu mobilitāti

Jāveicina iespējas visiem jauniešiem gūt mobilitātes pieredzi gan vietējā gan starptautiskā mērogā, īpaši jāsniedz iespēja un jāveicina informētība jauniešiem ar ierobežotām iespējām un tiem, kas piedalījušies maz vai nemaz. Mobilitāte sniedz iespējas neformālās izglītības ceļā iegūt jaunas kompetences, prasmes un pieredzi, kā arī veicina pilsoniskumu, starpkultūru dialogu, toleranci, solidaritāti un sadarbību.

Pieņemta 08.11.2020

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli