LJP pozīcija par investīciju jauniešos

Ieguldījums jauniešos rada pozitīvu ilgtermiņa efektu, kas nodrošina stabilāku indivīda dzīvi un padara to spējīgāku pašam atrisināt savas problēmas, samazinot nepieciešamību no valsts iejaukšanās nākotnē. Ieguldot sabiedrībā, kamēr tā ir jauniešu vecumā, tiek samazināti izdevumi ilgtermiņā (bezdarbnieku pabalsti, sociālais darbs, atkarības, pretvalstiska rīcība utt.), rodas piederības un lojalitātes sajūta vietējai kopienai un Latvijai.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli