LJP pozīcija par ilgtspējīgu attīstību

Valsts, privātajam un publiskajam sektoram ir jādarbojas saskaņā ar ANO norādījumiem, īstenojot uzņēmējdarbību un rīcībpolitiku saskaņā ar aktuālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem un plānojot darbu stratēģiski, lai veicinātu ilgstošu attīstību.

Jebkuru plānošanas procesu jāvada saskaņā ar vietējiem politikas attīstības principiem un Pasaules Bankas labas pārvaldības principiem, kuri nosaka, ka sabiedrības līdzdalība ir vitāli nepieciešama attīstības plānošanai.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli