Pieejami tiešsaistes semināri par pieteikumu sagatavošanu ES jaunatnes jomas programmu projektu konkursiem

No šodienas, 15. aprīļa, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) piedāvā bezmaksas vebināru sēriju par projektu pieteikumu sagatavošanu Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2. projektu konkursam. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 7. maijam. Šogad projektiem jaunatnes jomā pieejami vairāk nekā 4,5 miljoni eiro, bet 2. projektu konkursam paredzēti gandrīz 2 miljoni eiro.

“Lai arī patlaban valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 pandēmiju liedz organizēt klātienes seminārus, vēlamies turpināt sniegt atbalstu tiem jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošiem, kuri vēlas saņemt ES programmu piedāvāto finansiālo atbalstu savu nacionālo un starptautisko projekta ideju īstenošanai. Katram projektu veidam ir atvēlēts atsevišķs tiešsaistes seminārs, kas ļaus izzināt projektu pieteikumu sagatavošanas nianses un iesniegt kvalitatīvus pieteikumus atbilstoši noteiktajām prasībām,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Bezmaksas vebināriem iespējams pievienoties tiešsaistes platformā Zoom.

.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās – 1.Personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte), 2.Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā (inovāciju atbalstam un labās prakses apmaiņai) un 3. Atbalsts politikas reformai (jaunatnes dialoga projekti). Vebināri par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu sagatavošanu:

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" vebināri:

20. aprīlī plkst. 14.00 vebinārs par jaunatnes dialoga projektu pieteikumu aizpildīšanu.
To vadīs projektu koordinatore Madara Ērgle.
Pievienojies vebināram, reģistrējoties šeit .

22. aprīlī plkst. 14.00 vebinārs par jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu aizpildīšanu.
To vadīs projektu koordinatore Sintija Ludborža.
Uz šo vebināru aicinām iepriekš reģistrēties šeit.

23. aprīlī plkst. 14.00 vebinārs par jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu pieteikumu aizpildīšanu.
To vadīs projektu koordinatore Līva Jakovļeva.
Pievienojies vebināram, reģistrējoties šeit. 
 

 

.

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu, noteikti trīs pamatvirzieni: brīvprātīgā darba projekti, darba un stažēšanās projekti un solidaritātes projekti. Vebināri par “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu sagatavošanu:

"Eiropas Solidaritātes korpuss" vebinārs:
 

21. aprīlī plkst. 14.00 vebinārs par solidaritātes projektu pieteikumu aizpildīšanu.
To vadīs projektu koordinatore Diāna Bišofe.
Lai pievienotos vebināram, lūdzam reģistrēties šeit ➡️ https://bit.ly/3cILUwX

 

Ar plašāku informāciju un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumiem iespējams iepazīties: www.jaunatne.gov.lv.

 

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas kopumā ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir iespējams īstenot projektus trīs pamatdarbībās: pirmā – “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); otrā – “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; trešā – “Jaunatnes dialoga projekti”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - http://www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.


Par “Eiropas Solidaritātes korpuss”

"Eiropas Solidaritātes korpuss" (2018-2020) ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kā arī Latvijā reģistrētas juridiskās personas (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli