Pētījums un praktiski instrumenti darbā ar riska grupas jauniešiem

Noslēdzies 20 mēnešus starptautiski kopradīts projekts biedrībai ideA ar Jelgavas novada pašvaldību un partneru organizācijām no Slovēnijas un Horvātijas. Projekta “Constellation” mērķis ir uzlabot iespējas jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem un arī pašiem jauniešiem, kuriem risks nonākt NEET situācijā lauku apvidos, palielinot viņu piederības sajūtu, neatkarību un pašapziņu (NEET situācija apzīmē jaunieti, kurš nav iesaistījies ne darba tirgū, ne izglītībā, ne mācībās).

Projekta ietvaros ir radīti divi intelektuālie rezultāti:

●   kvalitatīva pētījuma (situāciju analīze) veikšana par NEET situācijā nonākušiem jauniešiem, lai izpētītu aspektus, kas jauniešiem kopumā varētu būt riska faktori nonākšanai NEET situācijā;

●  rokasgrāmatas “Constellation” izveide jaunatnes darbiniekiem un izglītotājiem formālajā un neformālajā izglītībā, kas kalpotu kā atbalsts, novēršot jauniešu nonākšanu NEET situācijā.

Projekta rezultāti ir pieejami mājas lapā http://constellation-project.eu/project-finalization/

Aicinām uz projekta “Constellation” tikšanos tiešsaistē 21. maijā no plkst. 15.00 līdz 16.00 ar projekta kopradītājiem no Latvijas un Horvātijas, lai rezultātus izmantotu savā personīgā izaugsmē un praktiskā darbā ar jauniešiem. Prezentācija notiks latviešu valodā tiešsaistes platformā zoom. Apraksts un saite uz tiešsaistes prezentāciju pieejama: https://www.facebook.com/events/537928033782668/.

            Projekta nosaukums “Constellation” nāk no latīņu valodas un sastāv no diviem vārdiem con (kopā) un stella (zvaigzne) un apzīmē zvaigžņu grupu, kas veido rakstu naksnīgajās debesīs. Simboliski šis projekts apvieno divas izglītības jomas - formālo un neformālo, divu veidu institūcijas - nevalstisko un sabiedrisko, divas pieejas - sistēmisko un uz risinājumu vērsto, divas metodes - koučingu un konstelāciju, kas visas rada vienu kopīgu zvaigznāju.

Kristīne Kode, kas ir biedrības “ideA” priekšsēdētāja un Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste dalās: “Šis projekts ir piemērs kā formālās un neformālās izglītības jomas var sadarboties, lai izveidotu mācīšanās telpu jauniešiem un kopā ar pašiem jauniešiem. Tas nozīmē, abām jomām ir jāapzinās vērtības, apvienojot tās kopīgā telpā un kalpojot jaunatnei. Mūsdienās neformālā un formālā izglītība konkurē savā starpā, kā rezultātā jauniešiem veidojas pārsātinājums no iespēju klāsta un viņi apjūk.”

Projektu īsteno Latvijas nevalstiskā organizācija “ideA” sadarbībā ar Jelgavas novada pašvaldību, nevalstisko organizāciju “Entrepreneurship Movement Club” (EMC) un Pamatskola “Cirkulane-Zavrč” Slovēnijā un nevalstisko organizāciju “Forum for Freedom in Education” (FSO) Horvātijā.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli