Pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem iespēja saņemt supervīziju atbalstu

Sadaļa

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) piedāvā pašvaldību un NVO jaunatnes jomā iesaistītajiem iespēju saņemt grupu un individuālu supervīziju atbalstu, laika posmā no 2021. gada augusta līdz 2021. gada decembrim, Jaunatnes politikas valsts programmas 2021 ietvaros. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 2. augustam.

Līdz šim nepieredzētā situācija, izplatoties Covid-19 vīrusam, izraisīja virkni ierobežojumu, kā arī radīja ietekmi uz jaunatnes jomu kopumā. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas uz jauniešu un darbā ar jaunatni iesaistīto psihoemocionālo veselību, šī gada Jaunatnes politikas valsts programmā ir paredzēts nodrošināt darbā ar jaunatni iesaistītajām personām piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai.

Projekta laikā paredzētas profesionālas supervizora vadītas astoņas grupu sesijas, katra trīs astronomisko stundu garumā. Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu  un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

Katram dalībniekam nepieciešamības gadījumā, pēc atsevišķas vienošanās ar supervizoru projekta gaitā, tiks nodrošinātas arī divas individuālās supervīzijas, katra vienas astronomiskās stundas apjomā, lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks.

Par prasībām projekta dalībniekiem šeit. Pieteikšanās anketa šeit.

Ārējās vietnes

Aktuāli