NVO Jurista padoms par sabiedrības līdzdalību arī LJP dalīborganizācijām

Aicinām LJP dalīborganizācijas un citus interesentus iepazīties ar eLPA sagatavotajiem NVO Jurista padomiem sabiedrības līdzdalības jautājumos.  

Jurista padoms Nr.21
Jurista padoms Nr.21 ir veltīts kopējam sabiedrības līdzdalības institūta juridiskajam ietvaram.

Jurista padoms Nr.22
Jurista padoms Nr.22 ir veltīts sabiedrības līdzdalībai un Ministru kabineta apskatam. Latvijas tiesiskais regulējums paredz sabiedrības līdzdalību centrālajā valsts pārvaldē, līdzdarbojoties dažādās darba grupās, padomēs, konsultatīvās struktūrās, kā arī sniedzot atzinumus un priekšlikumus pēc institūcijas amatpersonu iniciatīvas. Divi būtiskākie tiesību akti sabiedrības līdzdalībai Ministru kabineta līmenī ir Valsts pārvaldes iekārtas likums un Ministru kabineta kārtības rullis. Jurista padoms Nr.22

Jurista padoms Nr.23 - Sabiedrības līdzdalība. Ministrijas.
Visbiežāk likumprojektus, Ministru kabineta noteikumus un attīstības plānošanas dokumentus sagatavo ministrijās, to padotības esošajās iestādēs, vai citās valsts pārvaldes iestādēs. Un pilsoniskajai sabiedrībai ir svarīgi iesaistīties dokumentu projektu izstrādē jau sākotnējā stadijā, līdzdarbojoties darba grupās, padomēs, konsultatīvās struktūrās, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, sniedzot atzinumus un priekšlikumus. Jurista padoms Nr.23.

Jurista padoms Nr.24
Jurista padoms Nr.24 ir veltīts sabiedrības līdzdalībai un Valsts sekretāru sanāksmju apskatam. Tiesību akta projekti pēc to izstrādes ministrijās un pirms iesniegšanas Ministru kabinetā tiek izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Šis ir svarīgs un viens no vislabāk pārredzamajiem sabiedrības līdzdalības posmiem, jo ikvienam sabiedrības pārstāvim ir viegli un pārskatāmi atrast tiesību aktu projektus Ministru kabineta mājas lapas sadaļā “Līdzdalība” – “Valsts sekretāru sanāksmes”. Jurista padoms Nr.24

Jurista padoms Nr.25
Jurista padoms Nr.25 ir veltīts sabiedrības līdzdalībai un atzinumu apskatam. Iepriekšējā Jurista padomā tika sniegts apskats par sabiedrības līdzdalības iespējām Valsts sekretāru sanāksmēs (VSS). Šajā posmā izplatīta līdzdalības forma ir atzinumu sniegšana, tāpēc par šo tēmu ir Jurista padoms Nr.25. Par izsludinātajiem tiesību aktu projektiem Valsts sekretāru sanāksmes protokolā norādītās ministrijas un citas institūcijas divu nedēļu laikā sniedz atzinumu. Kā arī atzinumus var sniegt arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Jurista padoms Nr.25

Jurista padoms Nr.26 – Sabiedrības līdzdalība un Eiropas Savienība.
Būt pilsoniski aktīvam un iesaistītam lēmumu pieņemšanas procesā var būt ne tikai reģionālā un nacionālā, bet arī Eiropas Savienības (ES) līmenī. Sabiedrībai piedaloties lēmumu pieņemšanas procesā, tiek nodrošināta grupu interešu ievērošana un vajadzību apmierināšana visos varas līmeņos dažādu jomu griezumā. Sabiedrība var iesaistīties Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos gan kā indivīds, gan kā organizācijas vai institūcijas pārstāvis. Vairāk par šo lasi Jurista padomā nr. 26.

Sabiedrības līdzdalība un Saeima. Jurista padoms Nr.27
Saeimas līmenī parasti sabiedrības līdzdalība īstenojas, sadarbojoties ar atbildīgo komisiju, sniedzot priekšlikumus par likumprojektiem noteiktajos termiņos, apmeklējot komisijas sēdes un paužot savas organizācijas (pārstāvētās mērķagrupas) viedokli par konkrēto darba kārtībā iekļauto likumprojektu, tiekoties ar deputātiem. Vairāk par to lasiet Jurista padomā Nr. 27.

Jurista padoms Nr.28 Sabiedrības līdzdalība un Pašvaldības
Pašvaldības ir administratīvais līmenis, kurā ir visvieglāk īstenot iedzīvotāju līdzdalību. Tām ir arī būtiska nozīme iedzīvotāju iesaistīšanā, jo tās atrodas vistuvāk iedzīvotājiem, turklāt pašvaldību darbības mērķis ir vērsts tieši uz attiecīgās teritorijas iedzīvotāju labklājības celšanu. Vairāk par to uzzini Jurista padomā Nr.28.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli