Notiks Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde

Sadaļa

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina nākamo Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdi, kas šoreiz tiks veltīta kvalitātei darbā ar jaunatni. Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde norisināsies 2021. gada 4. augustā, tiešsaistes saziņas platformā “Zoom” no plkst. 15:00 līdz 16:30.

Sēdes laikā tiks izskatīti šādi jautājumi:

 

  • Latvijas Jaunatnes padomes veiktais darba ar jaunatni situācijas izvērtējums (SVID analīze) un turpmākais darbs pie darba ar jaunatni kvalitātes veicināšanas;
  • Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupu izveide/ atjaunošana, turpinot darbu pie neformālās izglītības darbā ar jaunatni vienota modeļa izstrādes un projektu konkursu nolikumu un jaunatnes organizāciju saraksta aktualizēšanas;
  • Vadlīniju izstrāde jaunatnes jomā darbam Covid-19 pandēmijas laikā.

Ja arī jums ir interese par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, aicinām jūs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms sēdes norises (līdz 28. jūlijam) iesniegt savu pieteikumu dalībai sēdē Padomes sekretariātam elektroniski uz e-pasta adresi agnese.lorence@izm.gov.lv.

Atbalstītāji

Aktuāli