NOTICIS LJP 2020. GADA OTRAIS KONGRESS

Sadaļa

2020. gada 7.- 8. novembrī notika Latvijas Jaunatnes padomes II Kongress. Šogad pirmo reizi Kongress notika tiešsaistē un  tam pievienojās vairāk kā 30 dalīborganizāciju pārstāvji no visas Latvijas.

7. novembrī notika sagatavošanās darbi Kongresam un šī diena tika aizvadīta diskusijās par vairākiem dokumentiem, kurus bija plānots apstiprināt šajā Kongresā. Dalīborganizācijām bija iespēja iesniegt savus priekšlikumus, lai veiktu grozījumus konkrētajos dokumentos, un tādā veidā iesaistīties LJP pamatdokumentu izstrādē. Šī diena tika noslēgta ar jauno valdes locekļu kandidātu debatēm, kuros valdes locekļu kandidāti dalījās ar savu motivāciju kļūt par daļu no LJP valdes, savu redzējumu LJP attīstībai nākotnē, kā arī atbildēja uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem.

8. novembrī notika pats Kongress, kura laikā tika izskatīti vairāk kā 20 priekšlikumi no dalīborganizācijām par grozījumu veikšanu dažādos LJP dokumentos. Priekšlikuma iesniedzējiem bija iespēja pamatot savu priekšlikumu, tālāk tika dots vārds gan organizāciju pārstāvjiem, kuri šo priekšlikumu atbalsta, gan tiem, kuri ir pret priekšlikumu. Debašu process veiksmīgi palīdzēja Kongresa pārstāvjiem izdarīt balsojumu un Kongresā tika apstiprināti Statūtu grozījumi, LJP Stratēģija, LJP ētikas kodekss, LJP pamatpozīcijas un Kongresa norises reglaments.

Tāpat tika uzņemtas 4 jaunas organizācijas LJP tīklā: biedrība "Resiliences centrs", "Eiropas latviešu jauniešu biedrība - Eiropas Jaunieši", biedrība "3D Friends" un organizācija "Streetbasket". No asociētā biedra par biedru kļuva organizācija no Liepājas "YOU+".

Kongress noslēdzās ar LJP jaunās valdes vēlēšanām, kurās tika ievēlēta jauna valde uz nākamajiem diviem gadiem. 

LJP jaunās valdes sastāvs (no 2021.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim):

Ilze Bergmane - prezidente, izvirzīta no organizācijas “Piedzīvojuma Gars”

Matīss Lācis – viceprezidents, izvirzīts no biedrības “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”

Anna Norvele - valdes locekle, izvirzīta no biedrības “JASMA” 

Roberts Jurgelāns - valdes loceklis,  izvirzīts no biedrības “Klubs Māja”

Lai gan esošā valde vēl darbu turpina, sakām lielu paldies par ieguldījumi LJP labā Emīlam Anškenam (Attīstības fabrika), Edgaram Muktupāvelam (Bērnu un jauniešu centrs "Dari Vari"), Renāram Manuilovam (Jaunatne smaidam ) un Raivim Gunāram Tauriņam (Klubs “Māja”).

Kongress īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, ko atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli