Noticis Latvijas Jaunatnes padomes 2017. gada kongress

Šī gada 4. martā LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes, 402.auditorijā, Aspazijas bulv. 5, Rīgā notika ikgadējais Latvijas Jaunatnes padomes Kongress. 
Kongresa laikā dalīborganizāciju pārstāvji tika informēti par 2016. gadā paveikto un 2017. gada plāniem un pasākumiem. 
Šogad Kongresā Latvijas Jaunatnes padomei pievienojās biedrība "Avantis" un biedrība "Kalsnavas jauniešu" palielinot LJP biedru skitu līdz 37 organizācijām. Kongresa laikā arī tika mainīs statuss divām organizācijām. Kongresa noslēgumā dalīborganizācijām bija iespēja iepazīstināt klātesošos ar savām plānotajām aktivitātēm 2017. gada griezumā. 

LJP kongresa darba kārtība:

1. Kongresa atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana. Kongresa vadītāja un protokolētāja

ievēlēšana.

2. Biedru statuss (Uzņemšana, statusa maiņa)

2.1. Biedrības “Avantis” uzņemšana (biedrs)

2.2. Biedrības “Kalsnavas jaunieši” uzņemšana (biedrs)

2.3. “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)

2.4. “Creative Minds for Culture” statusa maiņa (no biedrs uz asociētais biedrs)

3. 2016. gada pārskata apstiprināšana. Darbības pārskats. 

4. 2017. gada darba plāna apstiprināšana.

5. Dažādi

5.1. Izmaiņas likumdošanā par biedrību grāmatvedības kārtošanu.

5.2. Sadarbība ar Valsts probācijas dienestu

5.3. LJP pasākumi 2017. gadā

Kongresā apstiprinātie dokumenti un protokols tiks publicēts tuvākajā laikā. 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli