Nosaka jaunatnes politikas prioritātes Latvijā 2016­-2017

2016.gada 26.februārī, Jelgavā – Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2016 ­notika Strukturētā dialoga V cikla atklāšanas konference. Pasākumā piedalījās ap 80 jaunieši, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu organizāciju pārstāvji, Izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldību amatpersonas, lai atskatītos uz paveikto Strukturētā dialoga IV cikla ietvaros un vienotos par Latvijas prioritātēm jaunatnes jomā Strukturētā dialoga V cikla ietvaros 2016.- 2017.gadā.

Strukturētā Dialoga atklāšanas konference tika veltīta, lai, balstoties uz “Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016­2020” rīcības virzieniem, vienotos par prioritātēm, kas ir aktuālas Latvijas situācijā un kuras būtu virzāmas Eiropas Jaunatnes konferencē, kas no 4. līdz 7.aprīlim notiks Nīderlandē – Eiropas Savienības padomes prezidējošā valstī 2016.gada 1.pusgadā. V cikla tēma Eiropā ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Strukturētā Dialoga nacionālā darba grupa 2015.gadā vienojās, ka V ciklā būtiski ir gan iesaistīties Eiropas Jaunatnes politikas veidošanā, gan turpināt iesākto darbu jaunatnes politikas attīstības jomā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.

Darba grupas pārrunāja aktuālo situāciju “Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016-­2020” tematikā, identificēja galvenās šī brīža problēmas un vienojās par prioritārajiem jautājumiem, kas būtu aktualizējami jaunatnes politikā Latvijā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī 2016.-­2017.gadā.

Kā prioritāros virzienus konferences dalībnieki Latvijas delegācijas Eiropas Jaunatnes konferencē pārstāvjus aicina virzīt ar mācību procesa kvalitātes (saturs, apjoms, pieejas,, u.c.) saistītos jautājumus, nenovērtējot par zemu citus jautājumus, par kuriem ir vērts aizdomāties ikvienam. Ar ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

Aicinām jauniešus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību jaunatnes darbiniekus, jaunatnes politikas veidotājus pašvaldībās un valsts līmenī aizdomāties par aktuāliem jautājumiem, meklēt tiem labākos risinājumus un līdzdarboties pasākumu īstenošanā mūsu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Paldies ikvienam, kas piedalījās Strukturētā Dialoga V cikla atklāšanas konferencē un kļuva par daļu no jaunatnes politikas Latvijā veidotājiem!

Jau pavisam drīz tiks izziņotas Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju “Kafija ar politiķiem” un reģionālo konferenču norises vietas visā Latvijā (par iespējam uzņemt pie sevis pasākumu, varat sazināties ar sava reģiona koordinatoru http://ljp.lv/sd­regionalo-koordinatoru­kontakti/) un aicināsim ikvienu jaunieti, politikas veidotāju un īstenotāju un organizāciju pārstāvjus piedalīties un izteikt savu viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā, kas risināmi Latvijā vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī!

Vairāk informāciju var iegūt un sekot līdzi aktualitātēm:
www.ljp.lv
www.facebook.com/LatvijasJaunatnesPadome
twitterī @LJP_lv
vai sazinoties ar LJP ljp[at]ljp.lv.

Konferences programma.
Konferences kopsavilkums.
IV cikla rezultāti un V cikla norise Latvijā  šeit.
Foto apskats (autori: Edgars Kozuliņš , Dagnija Petrova, Ramona Goba)

logo_bez_ljplogo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02


Dalies:

Aktuāli