"LJP - Youth Voice Matters!" - British council

Projekta mērķi:

  • palielināt krieviski runājošo jauniešu un jaunatnes organizāciju pārstāvniecību Latvijas jaunatnes politikas attīstībā,
  • veicināt piedalīšanos lēmumu pieņemšanā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
  • pamanīt iespējas, kas var palīdzēt integrēt krievvalodīgo jauniešu organizācijas un viņu jauniešus LJP tīklā, lai kopīgi aizstāvētu jauniešu NVO intereses.

Projekta galvenā mērķauditorija ir 13-30 gadus veci jaunieši un jaunatnes darbinieki Rīgā, Daugavpilī un Liepājā.

Plānotās aktivitātes projektā vērstas uz dialoga veidošanu un jauniešu un jaunatnes darbinieku vēlmju izzināšanu un rekomendāciju sniegšanu, veidojot Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam. Projektā paredzētās tādas aktivitātes kā trīs tiešsaistes tikšanās ar jauniešiem, trīs domnīcas (Rīgā, Liepājā un Daugavpilī), kā arī mediju aktivitātes, ar mērķi informēt par Latvijas jaunatnes politiku, jauniešu iespējām iesaistīties jaunatnes NVO darbībā un jomas izaicinājumiem.

Projekta finansējums ir 9225 EUR. Projekta īstenošanas laiks 2020. gada septembris līdz 2021. gada februārim.

Projekts "LJP - Youth Voice Matters!" tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā
“People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council
darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

 

Atbalstītāji

Aktuāli