LJP viesosies vairākās Latvijas pašvaldībās

Šā gada novembrī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajās tikšanās „Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās”, kas notiks dažādās Latvijas pašvaldībās – 9.novembrī Kārsavā, 16.novembrī Smiltenē, 19.novembrī Ropažos, 23.novembrī Sējā, 24.novembrī Alsungā un 25.novembrī Aglonā. tiksanas

LJP aicina novadu nevalstiskās organizācijas (NVO) un jauniešus, kas vēlas uzzināt vairāk par iespējām veidot NVO, attīstīt esošo NVO sadarbību un iesaistīšanās iespējām jauniešu pasākumos, piedalīties organizētajās tikšanās.

  • Kārsava - 9.novembris, 11.00-14.00, Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, Vienības iela 99, Kārsava;
  • Smiltene - 16.novembris, 13.00-16.00, Smiltenes ģimnāzija, Dakteru iela 27, Smiltene;
  • Ropaži - 19.novembris, 14.00-17.00, Ropažu Kultūras un Izglītības centra mazā zāle, Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads;
  • Sēja - 23.novembris, 13.00-16.00, Sējas pamatskola, Sējas novads;
  • Alsunga - 24.novembris, 13.00-16.00, Alsungas vidusskola, Skolas iela-11, Alsunga;
  • Aglona - 25.novembris, 11.00-14.00, Aglonas Bērnu un Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs "Strops", Daugavpils iela 8, Aglona

ChaulaTV intervija ar LJP par tikšanos pašvaldībās.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam ietvaros tikšanās organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar LJP biedrorganizāciju “Jaunatnes līderu koalīcija”. Tikšanās piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, LJP un citu nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji.Tikšanās tiek organizēta ar mērķi veikt skaidrojošu darbu pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, vietējiem speciālistiem un jauniešiem par darbu ar jaunatni un tā plānošanas nozīmi, kā arī sniegt labās prakses piemērus darba ar jaunatni īstenošanā vietējā līmenī un ieskicēt iespējamos darba ar jaunatni attīstības scenārijus.

Tikšanās programma

Papildu informācija un pieteikšanās uz tikšanos, sazinoties ar tikšanās koordinatoru - biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” – proj@inbox.lv, 29209607.

izm2  logo jspa logo_ljpsif


Dalies:

Aktuāli