LJP tikšanās ar Valsts kancelejas vadītāju par Memoranda padomes izaicinājumiem 2016.gadā

9.oktobrī, Valsts kancelejā notika Memoranda padomes nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju tikšanās ar jauno Valsts kancelejas vadītāju Mārtiņu Krieviņu. Tikšanās mērķis bija pārrunāt svarīgākos jautājumus, kas būtu iekļaujami NVO un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2016.gada darba plānā. Tikšanās laikā tika runāts par turpmāko sadarbību un problēmjautājumiem NVO sadarbībai ar valsts pārvaldi.

"Tikšanās sniedza lielisku iespēju apspriest NVO jomai aktuālas padometēmas, kas būtu iekļaujamas jaunajā darba plānā. Tika izteikti arī jauniešiem un jaunatnes organizācijām nozīmīgi jautājumi, kā, piemēram, jauniešu politiskās un pilsoniskās līdzdalības veicināšana un iespējamie grozījumi „Jaunatnes likumā”. Latvijas Jaunatnes padome ļoti augstu vērtē Valsts kancelejas vadītāja apņēmību uzlabot valsts pārvaldes darbu un veicināt izpratni par to, ka nevalstiskās organizācijas ir palīgs un partneris, nevis slogs. Esam gatavi strādāt un meklēt risinājumus šiem jautājumiem kopā," pēc tikšanās norādīja Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins.

Tikšanās laikā tika apspriestas vairākas lietas, ka būtu jāuzlabo turpmākajā gadā, piemēram, Memorandu parakstījušo organizāciju iesaistīšanās veicināšana, Memoranda padomes darba uzlabošana kopumā, Memoranda padomes līdzdalības palielināšana un iesaistīšana valsts budžeta un valdības deklarācijas veidošanā. Joprojām aktuāls ir Nacionālā NVO fonda izveides jautājums, kas paliek dienaskārtībā līdz tā realizācijai.

Pēc NVO pārstāvju ierosināto jautājumu apkopošanas, oktobra beigās tiks uzsākts darbs pie Memoranda padomes jaunā darba plāna izstrādes. Nākošā Memoranda padomes sēde paredzēta 28.oktobrī.

Papildu informāciju var iegūt sazinoties ar Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidentu, Interešu aizstāvības programmas direktoru Mārtiņu Šteinu - martins.steins@ljp.lv, 26590545.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli