LJP tiekas ar Latvijas pašvaldību savienību

2016.gada 7.janvārī plkst.13.00, biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (turpmāk – LJP) būs pārstāvēta biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk ­LPS) organizētajā Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla koordinējošās darba grupas tikšanās. Tikšanās būs apvienota ar LPS Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomiteju, nodrošinot pašvaldību vadītāju iesaisti aktuālu jautājumu jaunatnes jomā apspriešanā.
Tikšanās laika tiks skatīti vairāki jautājumi. LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe pastāstīs plašāk par Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu, tā darbību 2015.gadā un iecerēto 2016.gadā. LJP izpilddirektore Inese Šubēvica pastāstīs par Strukturētā dialoga IV cikla rezultātiem un to tālāku virzību, ieskicēs V cikla pasākumus 2016.gadā, plānotās inciatīvas Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2016 – Jelgavā un pastāstīs par sadarbību ar pašvaldībām un organizācijām un iespējām iesaistīties. Tikšanās noslēgumā Eiropas Jaunatnes politikas zināšanu centra (EKCYP) Latvijas nacionālais koordinators, pētnieks Gints Klāsons pastāstīs par pētījumu “Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde”, kas tika veikts 2015.gadā un tā rezultātiem.

Tikšanās tiks translēta internetā www.lps.lv un ikviens interesents aicināts sekot līdzi.

Informatīvais materiāls par Strukturētā dialoga IV un V ciklu: IV_V_cikls_SD

https://www.youtube.com/watch?v=puiUB8mWqGU

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli