LJP strādā pie kvalitātes vadības

Sadaļa

No 2021. gada aprīļa projekta "LJP 4.0" ietvaros sākam strādāt pie LJP kapacitātes stiprināšanas, ieviešot kvalitātes vadības un mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas (M&E) pieeju LJP ikdienas darbā. 

Projektā plānotas tādas aktivitātes kā mērķtiecīga kvalitātes vadības un tās pieejas ieviešana LJP ikdienas darbā, LJP saimnieciskās darbības pakalpojumu izstrāde un mērķa grupas informēšana par to pieejamību, kā arī sabiedrības informēšanas aktivitātes. Tiks radīta kvalitātes vadības sistēmu, kas nodrošinās LJP procesu un lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu, izsekojamību, procesu efektivitāti, kā arī pēctecību. Tiks nodrošināta vieglu procesu nodošana un pārņemšana, piem., mainoties LJP valdes locekļiem un darbiniekiem. 

Projekts sniegs ieguldījumu LJP kapacitātes, finanšu ilgtspējas, atpazīstamības un vietējas sadarbības veicināšanā īstermiņā un ilgtermiņā.

Projekta kopējais finansējums ir 19 997.71 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros.

Atbalstītāji

Aktuāli