LJP Saeimā debatē par jauniešu līdzdalību sabiedrībā

12.augustā, Saeimā norisinājās Starptautiskajai jaunatnes dienai veltītās atvērtās debates “Jauniešu līdzdalība sabiedrībā”, kurā jaunieši un politiķi diskutēja par to, vai atļaut jauniešiem piedalīties pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Pasākuma atklāšanā tā dalībniekus uzrunāja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedrs Raivis Dzintars, kā arī izglītības ministre Mārīte Seile. _MG_6816

Pasākumā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) prezentēja pētījumu „Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā” par jauniešu līdzdalības veidiem, jauniešu viedokļu līderiem, jauniešu uzticēšanos institūcijām un sociālajām grupām. Pētījuma rezultāti atklāj, ka 10 punktu skalā jaunieši savu interesi politikā vidēji novērtējuši ar 5,5 un ziņām par politiku katru dienu līdzi seko 25 % jauniešu, bet vismaz dažas reizes nedēļā to dara 40% jauniešu. Institūcijas, kurām uzticas visvairāk, jaunieši norādījuši Latvijas armiju (63%) un jauniešu organizācijas (39%). Savukārt, viszemāko jauniešu uzticību saņem politiskās partijas (6%) un Saeima (9%). Pēc jauniešu domām, galvenie jaunatnes jomā risināmie jautājumi valdībai ir darba iespējas jauniešiem, izglītības sistēmas sakārtošana un jauniešu pasargāšana no atkarību izraisošām vielām.

Vilis

LJP Starptautiskās programmas direktors un Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas vadītājs Vilis Brūveris pasākumā prezentēja Strukturētā dialoga rekomendācijas pašvaldībām un valsts institūcijām jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Rekomendācijās ir apkopoti jauniešu un politikas veidotāju izteiktie priekšlikumi no visiem Latvijas reģioniem.

"Starptautiskās Jaunatnes dienas pasākums Saeimā ir viens no dialoga veidiem, kurā tiekas lēmumu pieņēmēji un jaunieši. Jauniešu aktīvā līdzdalība debatēs un diskusijās apliecina viņu interesi iesaistīties un līdzdarboties sev svarīgu jautājumu risināšanā. Lai veicinātu jauniešu politisko līdzdalību, lēmumu pieņēmējiem ir jārod jaunas līdzdalības formas, kas dod iespēju jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem tikties klātienē un komunicēt neformālā veidā." V.Brūveris.

Latvijas Radio 4 saruna par Starptautisko jauniešu dienu: arhīva ieraksts plkst.9:19

Pasākuma noslēdzošajā paneļdiskusijā „Jauniešiem līdzdalība sabiedrībā ir vienaldzīga vai tikai atšķirīga?” diskusijapiedalījās LJP prezidents Emīls Anškens, Latvijas simtgades Jauniešu rīcības komitejas vadītāja Elīna Baltskara, jauniešu līdzdalības projektu autore Madara Peipiņa, Eiropas Parlamenta Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas Latvijas delegācijas preses sekretārs Kārlis Būmeisters un pārstāvji no Latvijas Pašvaldību savienības.

Starptautiskās jaunatnes dienas atvērtās debates organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Saeimu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi un Valmieras novada fondu.

Konferences materiāli:

visi_logo


Dalies:

Aktuāli