LJP piedalījusies Eiropas Jaunatnes foruma ārkārtas ģenerālajā asamblejā

2020. gada 6. jūnijā notika pirmā online Eiropas Jaunatnes Foruma ārkārtas ģenerālā asambleja, kurā tika pieņemta virkne starptautiskajai organizācijai nozīmīgu lēmumu.

LJP šajā asamblejā pārstāvēja valdes loceklis R. G. Tauriņš, kurš pēc dalības tiešsaistes pasākumā informē: "Tika pieņemts budžets organizācijas 2020. gada perioda darbam un amatā apstiprināts jaunais ģenerālsekretārs. Tie ir divi nozīmīgākie lēmumi, kas nodrošinās foruma veiksmīgu darbību."


Eiropas Jaunatnes Forumā ir vairāki kopsapulču veidi un ārkārtas ģenerālā asambleja ir tikai neparedzētos apstākļos pieļaujama darba forma, tajā var pieņemt tikai darbībai vitāli nepieciešamos lēmumus. Tieši tādēļ šajā ĢA netika pieņemta neviena rezolūcija vai pozīcija organizācijas interešu aizstāvības nodrošināšanai. Nākamā biedru sapulce notiks 2020. gada 19. - 21. novembrī kaimiņvalstī Lietuvā. Šajā sapulcē tiks veidotas un apstiprinātas dažādas pozīcijas, organizētas darba grupas un fokusgrupas par foruma attīstību.

Lai LJP spētu nodrošināt kvalitatīvu pārstāvību Eiropas Jaunatnes Forumā arī turpmāk, LJP  aicina pieteikties starptautisko attiecību komandai. Vairāk informācijas šeit.

Dalība šajā pasākumā notikusi pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, ko atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli