LJP piedalās NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes sēdē

30.septembrī norisinājās nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memoranda īstenošanas padomes (Memoranda padome) sēde, kurā pirmo reizi piedalījās jauniešu NVO pārstāvis - Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents un Interešu aizstāvības programmas direktors Mārtiņš Šteins. Memoranda_padome

Memoranda padomes sēdi jaunajā sastāvā vadīja Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš. Par Memoranda padomes vadītāja vietnieci tika ievēlēta Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe. Memoranda padomes sēdē tika apspriesti NVO sektoram nozīmīgi jautājumi par sabiedriskā labuma(SLO) NVO aptaujas rezultātiem, ziņojums “Par Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam darbību īstenošanu un izpildes gaitu” un likumprojekts “Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā”.

Padomes vienojās, ka SLO piešķiršanas sistēma jāpilnveido, ņemot vērā NVO aptaujas rezultātus un izteiktos priekšlikumus. Aptaujā, par nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos, kas regulē SLO darbību, tika saņemti priekšlikumi detalizētāk izvērtēt profesionālo organizāciju, jo īpaši sporta organizāciju, atbilstību SLO statusam, SLO atskaitē ietvertās informācijas sinhronizēšanu ar gada pārskatu, tāpat nepieciešams pārskatīt problēmjautājumus saistībā ar ziedojumiem. Padomes vienojās, ka Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji pēc diviem mēnešiem informēs Memoranda padomi par iespējamajām izmaiņām SLO likumā. 21645005688_783f4a2278_z

Memoranda padome iepazinās ar Pārresoru koordinācijas centra (PKC) ziņojumu par Nacionālā attīstības plāna (NAP2020) īstenošanu un izpildes gaitu. Ziņojumā teikts, ka demogrāfijas jomā ir novērojams progress, savukārt dati norāda uz nepieciešamību mazināt nabadzības riskus ģimenēm ar bērniem. Gan valdības, gan NVO pārstāvji atzinīgi norādīja NAP2020 lietderību un tā nozīmību darba plānošanas organizācijā, aicinot turpmāk veidot vēl ciešāku sadarbību starp PKC un NVO.

Intensīvu diskusiju izraisīja Tieslietu ministrijas (TM) ziņojums par plānotajām izmaiņām "Biedrību un nodibinājumu likumā", kas saistīti ar Latvijai nelojālu biedrību un nodibinājumu darbības ierobežošanu. Padome lēma, ka TM jāturpina darbs pie risinājuma izstrādes.

Memoranda padomes 30.septembra sēdes materiāli:

5.oktobrī, LJP valdes sēdē tika apriesti jaunatnes jomai aktuālie jautājumi un pārrunāta to virzīšana izskatīšanai Memoranda padomē. Nākamā Memoranda padomes sēde notiks 28.oktobrī.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli