LJP piedalās neformālajā forumā par digitālā laikmeta izaicinājumiem jaunatnes jomā

23.novembrī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ar Luksemburgas, Latvijas, Nīderlandes un Slovākijas jaunatnes ministriem un Eiropas Komisijas pārstāvjiem  piedalījās Briselē notiekošajā neformālajā forumā "Youth Work in the Digital Age", kurā pārrunāja efektīvākās pieejas digitālajiem izaicinājumiem jaunatnes darbā un jaunatnes politikas lomu to risināšanā. sd

LJP Starptautiskās sadarbības programmas direktors Vilis Brūveris savā uzrunā forumā uzsvēra drošības nozīmi internetā, tās prioritāti jaunatnes jomā, kas būtu jāiekļauj ES un dalībvalstu politikas un rīcības plānos. Kā vienu no piemēriem minot pasaulē labi zināmo un Latvijā izveidoto sociālo platformu "ask.fm", kuru komunikācijā izmanto tieši jaunieši, tajā pat laikā platforma ir tikusi izmantota arī pretlikumīgām darbībām un naida runai, izraisot pat pašnāvības gadījumus jauniešu vidū.

"Jaunieši savas digitālās prasmes attīstīta tiešsaistē un internets nodrošina visplašākās iespējas jauniešu pašmācībai. Diemžēl formālās un arī neformālās izglītības aktivitātes atpaliek no strauji mainīgās realitātes, jauniešu vajadzībām un digitālajām iespējām. Izglītības sektoram un darbam ar jaunatni ir aktīvāk jāiesaistās jauniešu digitālo kompetenču attīstīšanā, ieskaitot drošību internetā."

Foruma dalībniekiem tika atgādināts, ka par digitālajiem problēmjautājumiem jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanas kontekstā norisinājās arī diskusijas Strukturētā dialoga IV ciklā. Strukturētā dialoga rekomendācijās, kas izstrādātas un apstiprinātas ES Jaunatnes konferencē Luksemburgā, ir uzsvērta jauniešiem draudzīgu tiešsaistes rīku attīstīšana politiskajai līdzdalībai:

  1. Privātajām un publiskajām organizācijām ir jāiesaista jaunieši ar dažādu pieredzi un identitāti politiskās līdzdalības tiešsaistes rīku attīstībā, ieviešanā un uzraudzībā. Lai nodrošinātu jauniešu līdzdalības atzīšanu un ilgtspējīgu iesaisti politiskajos procesos, tiešsaistes rīki ir jāpapildina ar klātienes metodēm, kā arī jānodrošina turpinājuma fāze, kuras laikā lēmumu pieņēmēji skaidro, kā tika ņemts vērā jauniešu ieguldījums.
  2. Lai nodrošinātu jauniešiem piekļuvi informācijai un iespējām izmantot politiskās līdzdalības tiešsaistes rīkus, dalībvalstīm ir jānodrošina skolotāju un citu personu, kas strādā ar jaunatni, apmācība par šādu rīku esamību un izmantošanu.

LJP pārstāvis uzrunu noslēdza ar aicinājumu neaizmirst, ka visi tiešsaistes rīki ir jāizmanto kā atbalsta sistēma aktivitātēm un tikšanās pasākumiem klātienē.

Šāds neformālais forums tradicionāli tiek organizēts pirms ES izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sēdes, kur tiekas par jaunatni atbildīgie ES valstu ministri. Forumā piedalās prezidentūru trio par jaunatni atbildīgie ministri, nacionālo jaunatnes padomju pārstāvji, Eiropas Jaunatnes forums un Eiropas Komisija. Tiek pieaicināti arī iepriekšējo vai nākamo prezidentūru valstu ministri un nacionālo jaunatnes padomju pārstāvji, lai apspriestu prezidējošās valsts izvirzīto diskusijas tēmu. Luksemburgas prezidentūra ES Padomē sākās 2015.gada 1.jūlijā, sekojot Itālijai (2014.gada 2.pusgads) un Latvijai (2015.gada 1.pusgads). Plašāka informācija par Luksemburgas prezidentūras prioritātēm izglītības, jaunatnes politikas, sporta, zinātnes un kosmosa jomās ir pieejam šeit.

visi_logologo eu2015 LUX_logo


Dalies:

Aktuāli