LJP piedalās konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmē

Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) valdes locekle Lāsma Miezīte 8.maijā piedalījās konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmē un UNESCO globālā monitoringa ziņojuma “Izglītība visiem 2000-2015: sasniegumi un izaicinājumi” atklāšanā. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par aktuāliem izglītības jautājumiem šodien un pēc 2015.gada, globālā rīcības plāna “Izglītība visiem” noslēgumu un nākotnes izglītības dienaskārtību un monitoringa ziņojuma “Izglītība visiem 2000-2015: sasniegumi un izaicinājumi” rezultātiem. education

Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksmi atklāja Izglītības un zinātnes ministre un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidente Mārīte Seile, uzsverot sanāksmes galveno uzdevumu -  izvērtēt, kādiem būtu jābūt stratēģiskajiem mērķiem izglītībā nākotnē un vienoties par Latvijas pozīciju, gatavojoties globālā rīcības plāna „Izglītība visiem” noslēguma konferencei Korejā.

L.Miezīte diskusijā pauda bažas par neformālās izglītības izslēgšanu no izglītības likumdošanas un to, kā tas var ietekmēt nevalstisko organizāciju aktīvu darbošanos skolu vidē. LJP un citu sanāksmes dalībnieku paustie viedokļi ir iekļauti protokolā: KP_Protokols_08052015

Sanāksmes materiāli:

Nākamā padomes sanāksme plānota 11.septembrī, Dabas izglītības centrā „Ziemeļvidzeme”. Sanāksmes tēma - izglītības ilgtspējīga attīstība un tās īstenošana, sasaistot pētniecību ar mācību procesiem skolās. Sanāksmē piedalīsies UNESCO Asociēto skolu projekta pārstāvji.

 

visi_logo


Dalies:
Tagi

Aktuāli