LJP paveiktais jūlijā

Sadaļa

LJP komanda jūnijā:

 • tikās ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par izsludināto projektu konkursu nacionāla mēroga jaunatnes NVO, panāca izmaiņas NVO labvēlīgākiem nosacījumiem;
 • tikās ar Smiltenes, Ventspils, Siguldas un Ropažu novada pašvaldībām, lai runātu par darbu ar jaunatni pēc ATR un aicinātu apsvērt iespējas darbu ar jauniešiem deleģēt NVO. Visās tikšanās reizēs piedalījās arī LJP DO pārstāvji, kuri darbojas attiecīgajās pašvaldībās;
 • tikās ar IZM pārstāvi Randu Ķeņģi, pārrunāja aktuālākās jaunatnes jomas problēmas, uz kurām balstoties, IZM sastādīja nākamās Jaunatnes konsultatīvās padomes darba kārtību;
 • turpina darbu pie Erasmus+ projekta par sociālās ietekmes mērīšanu, kurā augustā notiks klātienes mācības par sociālo ietekmi, kā arī rudenī tiks publicēti viegli lietojami materiāli, lai jaunatnes organizācijas varētu sākt apzināt savu ietekmi jeb labumu, ko tās sniedz sabiedrībai;
 • meklēja jaunu darbinieku, kas varētu aktīvi ielēkt LJP darbos, un ar prieku varam paziņot, ka LJP komandai ir pievienojusies projektu aktivitāšu koordinatore Marta Renāte Jērica;
 • organizēja atklāto LJP valdes sēdi, kurā tika pārrunātas valdes locekļu atbildības, LJP projekta pieteikuma izstrādes gaita Valsts jaunatnes politikas programmas konkursam un aktualitātes Jaunatnes konsultatīvajā padomē;
 • pārskatīja LJP SVID analīzi, kura tika prezentēta 4. augusta Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē;
 • tikās ar IZM, JSPA un jaunatnes darbiniekiem pašvaldībās, lai vienotos par C-19 drošības prasībām rudenī, veidojot vadlīnijas darbam ar jaunatni. LJP uzsvēra, ka darbam ar jaunatni jānotiek arī pie augstiem saslimstības rādītājiem;
 • tikās ar jauno IZM ministri Anitu Muižnieci un pārrunāja nepieciešamību palielināt Jaunatnes politikas valsts programmai atvēlētos līdzekļus, kā iezīmēts jaunatnes jomas pamatnostādnēs, kā arī prioritāri veicamos darbus jomas sakārtošanā un turpmāko sadarbību. Vairāk par tikšanos šeit;
 • organizēja LJP DO mācības par resiliences pieejas izmantošanu darbā ar jauniešiem, mācību ieraksts pieejams šeit:
 • organizēja diskusiju par dzimumu līdztiesību Eiropas Nākotnes konferences ietvaros, kurā uzrunu teica arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre. Diskusijas dalībnieki pārrunāja dzimumu stereotipus un nobeigumā jaunieši nāca klajā ar ierosinājumiem, kā veidot iekļaujošāku, drošāku un veselīgāku vidi ikvienam; 
 • projekta LJP 4.0 ietvaros organizēja Facebook LIVE sarunu ar kvalitātes vadības speciālisti Gitu Tilleri par kvalitātes vadības ieviešanu jaunatnes organizācijās, ieraksts pieejams šeit;
 • izteica oficiālu paziņojumu par solidarizēšanos ar Baltkrievijas Jaunatnes padomi un pilsonisko sabiedrību, pieejams šeit. No medijiem paziņojumu pārpublicēja kasjauns.lv. Esam sākuši apspriest, kā turpmāk ātrāk un efektīvāk reaģēt uz ziņu jaunumiem, lai publiski paziņojumi no LJP puses izskanētu laikus;
 • aktīvi strādāja pie dažādu saimnieciskās darbības piedāvājumu izstrādes un partnerību veidošanas, lai pēc iespējas vairotu pieejamos līdzekļus parāda atmaksai.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli