LJP PAVEIKTAIS APRĪLĪ

Sadaļa

LJP komanda aprīlī:

 • piedalījās Bauska novada diskusijā par jauniešu līdzdalību pašvaldībās, uzsverot jauniešu līdzdalības nozīmi;
 • organizēja LJP jauno dalīborganizāciju iepazīšanās tikšanos, lai jaunos biedru informētu par LJP struktūru un iesaistes iespējām;
 • piedalījās 2 Saeimas deputātu darba grupās par brīvprātīgo darbu, sniedzot LJP viedokli par uzlabojumiem likumā un sistēmā
 • darbojās IZM jaunatnes darbinieku mācību vērtēšanas komisijā, atlasot 25 pretendentus IZM organizētajām mācībām;
 • izveidoja un piedalījās 2 Latvijas Pilsoniskās alianses biedru brīvprātīgā darba grupā, lai kopā ar NVO sektoru vienotos par kopīgu brīvprātīgā darba attīstības stratēģiju un vīziju Latvijā;
 • tikās ar Eiropas parmalenta deputātu Dragos Pislaru par Atveseļošanās un noturības mehānismu, jaunatnes lomu tajā. Kvalitatīva diskusija kopā ar citām Eiropas jaunatnes padomēm, uz iegūtās informācijas sagatavotas rekomendācijas Latvijas ANM, kuras vēlāk iesniegtas arī Finanšu ministrijā un pārrunātas ar IZM;
 • atklāja kampaņu #TapisArJauniešuEnerģiju, kuras mērķis ir izglītot apkārtējo sabiedrību un lēmumu pieņēmējus par jaunatnes NVO nozīmi. Kampaņas atklāšanā sasniedzām ~ 649 000 lielu auditoriju medijos;
 • piedalījās jauniešu sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa pičā un informēja par kampaņu Tapis ar jauniešu enerģiju, aicinot iesaistīties kampaņā. Piču organizēja biedrība “Kopā labāk”;
 • tikās ar Daci Melbārdi par konferenci par Eiropas nākotni, īsumā izrunātas jauniešiem aktuālās tēmas, kuras būtu konferences ietvaros jāaktualizē;
 • piedalījās Sabiedrības integrācijas fonda sanāksmē, lai sniegtu LJP DO viedokli par platformas brivpratigie.lv funkcionalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • piedalījās Labklājības ministrijas sēdē par nākotnes struktūrfondu ieguldījumiem labklājības sektorā;
 • piedalījās Eiropas Jaunatnes foruma (YFJ) biedru sapulcē (COMEM). LJP pārstāvēja prezidente Ilze;
 • piedalījās LJP DO FunA apmācībās par izglītojošu dzīves spēļu veidošanu;
 • tikās ar 13. Saeimas deputāti Dagmāru Beiteneri La Gallu, lai pārrunātu atbalstu LJP un jauniešiem. Vairāk par tikšanos šeit;
 • tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes nodaļas pārstāvjiem, lai saskaņotu priekšlikumus Atjaunošanas un notūrības mehānisma plānam;
 • piedalījās JSPA organizētājā jaunatnes līdzdalības stratēģijas izstrādes grupā, lai apzinātos šī brīža jauniešu līdzdalības stāvokli Latvijā un saprastu, kā to uzlabot;
 • vadīja darbnīcu Engures novada jauniešiem par līdzdalību;
 • pasniedza mācības 25 jaunatnes darbiniekiem par tēmu “Jaunatnes politikas pamati”;
 • piedalījās Rīgas domes un NVO sadarbības Memoranda padomes sēde. LJP valdes locekle Anna Norvele ievēlētā RD Memoranda padomē ar augstāko balsu skaitu;
 • piedalījās SELK sēdē, tēmas Zaļais kurss un Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu;
 • piedalījās JSPA seminārā pašvaldību jaunatnes darbiniekiem, lai informētu par LJP izveidoto rokasgrāmatu darba ar jaunatni pēc ATR;
 • organizēja LJP DO tīklošanos un mācības par sponsoru piesaisti, ko vadīja LJP DO Ghetto Games pārstāve Sanda Gertnere. 
 • piedalījās valsts pārvaldes un NVO Memoranda padomē (pārstāvis A. Jansone);
 • piedalījās Eiropas Jaunatnes Foruma sanāksmē par Eiropas jaunatnes dialogu 8. cikla izaicinājumiem, piedalījās Roberts Jurgelāns;
 • piedalījās LJP DO Resiliences centrs organizētajās mācības par resiliences pieeju darbā ar bērniem un jauniešiem;
 • sniedza atzinumu par Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu Finanšu ministrijai, aicinot iekļaut aktivitātēs jaunatnes organizāciju un jauniešu atbalstam;
 • nosūtīja atzinumu Saeimas komisijai par Pašvaldību likumu un darbu ar jaunatni kā autonomo funkciju, aicinot to nesvītrot.
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli