LJP paraksta manifestu par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā 2016.gadā

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) kopā ar 50 citām nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir parakstījusi Latvijas Pilsoniskās alianses un Sabiedriskā politikas centra PROVIDUS izstrādāto manifestu par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā. Manifests sagatavots ar mērķi aktualizēt NVO fonda izveidi 2016.gadā un paredzēt tam nepieciešamos resursus. 1.oktobrī manifests tika nosūtīts Saeimai. pen

LJP atbalsta valsts finansēta NVO fonda izveidi ar 2016.gada 1.janvāri un ir gatavi iesaistīties jautājuma risināšanā, sniedzot nepieciešamo informāciju, datus un ekspertīzi šajos jautājumos, lai maksimāli ātrā veidā nodrošinātu Nacionālā NVO fonda izveidi. Manifestu parakstījušas arī LJP dalīborganizācijas - nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds", "Palīdzēsim.lv", biedrība "homo ecos:" un "Patvērums "Drošā māja"".

Manifests par Nacionālā NVO fonda izveidi Latvijā 2016.gadā
Nacionālā NVO fonda ideja radusies 2003.gadā, kad, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā, daudzi starptautiski fondi pameta Latviju, kas būtiski ietekmēja NVO pieejamos finansējuma apjomus pilsoniskās sabiedrības attīstības nodrošināšanai. Pēdējo gadu laikā Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenti aizstāja Nacionālā NVO fonda funkciju, kur periodā no 2006.-2009.gadam aptuveni 7,2 miljoni eiro un no 2009.-2016.gadam aptuveni 14,3 miljoni eiro tika ieguldīti Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā.
Sākot ar 2016. gadu, minētie finanšu instrumenti vēl nebūs pieejami. Turklāt vēršam uzmanību, ka, veidojot NVO fondu minēto finanšu instrumentu ietvaros, sākotnēji bija skaidrs redzējums, ka pakāpeniski Valsts budžeta līdzekļi – Nacionālā NVO fonda izveide - aizstās ārvalstu finanšu instrumentus.
Veidojot 2016.gada Valsts budžetu, ir būtiski paust politisko gribu un veidot Nacionālo NVO fondu, paredzot tam nepieciešamos resursus.
NVO fonds Latvijā ir nepieciešams:
1. Lai nodrošinātu, ka nestabilajos ģeopolitiskajos apstākļos Latvijā ir stabila, valstij lojāla un organizēties spējīga pilsoniskā sabiedrība;
2. Lai netiktu pārtraukts NVO pārstāvju darbs, nodrošinot sabiedrības līdzdalību nozīmīgos politikas plānošanas un izvērtēšanas procesos nozaru ministriju un Ministru Kabineta veidotās darba grupās, sniedzot atzinumus par sabiedrībai nozīmīgām tēmām - izglītību, veselību, sociālo labklājību, dzimumu līdztiesību, pretkorupciju, atvērtu valsts pārvaldi, vidi un citām jomām;
3. Lai nevalstisko organizāciju pārstāvji varētu nodrošināt sabiedrības līdzdalību LR Saeimas komisiju sēdēs, sniedzot savu kompetento viedokli par likumdošanas grozījumiem.
Uzskatām, ka konkrētā jautājuma risināšanā novērojama birokrātiska vilcināšanās, kas dažkārt radījusi iespaidu par nevēlēšanos nodrošināt šī jautājuma atrisināšanu pārskatāmā laika periodā. Veidot Nacionālo NVO fondu ir politisks lēmums, tāpēc vēršamies pie Jums ar atklātu lūgumu:
• Izveidot Nacionālo NVO fondu jau 2016.gadā, nodrošinot tajā Valsts budžeta līdzekļus.
• Lemt, ka Nacionālā NVO fonda apjoms nevar būt mazāks par donoru valstu sniegto atbalstu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvarā iepriekšējos gados un pakāpeniski, trīs gadu laikā, palielināt finansējumu.
• Aicinām visus deputātus atbalstīt Nacionālā NVO fonda izveidi un atteikties no “savas deputātu kvotas” izmantošanas, lai necaurskatāmā veidā ar Valsts budžeta piešķīrumu atbalstītu konkrētu pilsoniskās sabiedrības organizāciju iniciatīvas vai darbību. Tādejādi Jūs varat pierādīt, ka Jums ir ne tikai būtiska stipra pilsoniskā sabiedrība, bet arī to, ka nevalstiskās organizācijas resursus savam darbam iegūst caurspīdīgā, uz konkurenci balstītā veidā.
Esam gatavi iesaistīties jautājuma risināšanā un no savas puses sniegt visu nepieciešamo informāciju, datus un ekspertīzi šajos jautājumos, lai maksimāli ātrā veidā nodrošinātu Nacionālā NVO fonda izveidi.
Ceram, ka Jūs savā darbā esat pārliecinājušies – spēcīga pilsoniskā sabiedrība dod vērtīgu pienesumu, palīdzot atbildīgo valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem veidot labāku vidi (tiesības un iespējas) Latvijas sabiedrībai, iesaistoties rīcībpolitikas veidošanā un izvērtēšanā. Latvijas valsts budžeta ieguldījumi spēcīgā pilsoniskajā sabiedrībā ir pamatojami arī ar nepieciešamību ārvalstu atbalstītājiem risināt citu valstu salīdzinoši daudz lielākos izaicinājumus, kas nozīmē, ka sarūk šo atbalstītāju ieguldījums Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā. Atbalsts Latvijas NVO tuvāko gadu laikā saruks arī no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm. Tā rezultātā ir apdraudētas NVO iespējas palīdzēt būtiskāko izaicinājumu risināšanā Latvijā, kā, piemēram, šobrīd aktuālajā migrācijas krīzē, kur vairāk nekā 20 Latvijas NVO ir izteikušas gatavību un vēlmi iesaistīties. Pieaugot Latvijas labklājībai, salīdzinot ar citu reģionu arvien pieaugošajiem izaicinājumiem, spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir Latvijas mājas darbs.

Saraksts ar manifestu parakstījušajām organizācijām ir pieejams šeit.

 

visi_logo


Dalies:

Aktuāli