LJP iesniedz priekšlikumus Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai

Latvijas Jaunatnes padome (LJP), atbildot uz 1.decembrī no LR Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniskā formā saņemto Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai sadaļas projektu, 5.decembrī iesniedza priekšlikumus.Izm_logo

Vēlamies vērst uzmanību uz formu, kādā politikas īstenošanas procesā tiek iesaistītas NVO. Lai sniegtu kvalitatīvus priekšlikumus un nodrošinātu patiesu nevis formālu NVO sektora  iesaisti, priekšlikumu sniegšanas termiņam jābūt vismaz 2 nedēļas garam.

Latvijas Jaunatnes padome steidzamības kārtā ir izskatījusi saņemto projektu un izsaka šādus priekšlikumus:

  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.94, Rīcības plāna pasākums nr.1: aicinām dokumentu izstrādē iesaistīt LJP kā jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvi.
  • Norādām, ka Deklarācijā dotais uzdevums nr.94 atkārtojas vairākkārt un aicinām tos apvienot.
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.32, Rīcības plāna pasākumu papildināt ar „Izveidot jaunu karjeras izvēles motivācijas sistēmu, lai mudinātu jauniešus mācīties inženierzinātnes, dabaszinātnes un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.”
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.37, Rīcības plāna darbības rezultātu papildināt ar „Izveidota ārpus formālās izglītības iegūto kompetenču atzīšanas sistēma”.
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.37, esošo Rīcības plāna pasākumu izteikt redakcijā „Atbalstīsim jaunatnes NVO darbību, interešu izglītību un mūžizglītību profesionālajai karjeras ievirzei, iedzīvotāju darba produktivitātes pieaugumam...”
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.31 Rīcības plāna pasākums nr.1: aicinām dokumentu izstrādē iesaistīt LJP kā jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvi, akcentējot organizāciju lielo pieredzi neformālo izglītības metožu pielietošanā dažādos ikdienas mācīšanās procesos.
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.27 Rīcības plāna pasākums nr.2: aicinām dokumentu izstrādē iesaistīt LJP kā jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvi
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.131 Rīcības plāna pasākums nr.1: mainīt redakciju no „[...] vismaz 10 [...] uz „vismaz 30”.
  • Deklarācijā dotais uzdevums nr.136: Rīcības plāna pasākumus papildināt ar „atbalstīt nacionāla mēroga nevalstiskas organizācijas, kas ilgtermiņā strādā ar pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un jauniešu līdzdalības veicināšanu”

Latvijas Jaunatnes padome ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā.

IZM bija vienīgā ministrija, kas rīcības plāna projektu komentēšanai atsūtīja LJP, kā jaunatnes jomas atbildīgajam sociālajam partnerim.

Aicinām veidot dialogu un sadarbību par jebkuru jautājumu, kurš ietekmē jauniešu dzīves kvalitāti un labklājību ikdienā.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli