LJP iesaistās konsultācijās par Eiropas Savienības budžeta izpildes ziņojumu

Šā gada 3.maijā Briselē notika Eiropas Jaunatnes foruma (EJF) sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Jauniešu Intergrupas (Youth Intergroup) organizēta tikšanās Eiropas valstu Nacionālajām Jaunatnes padomēm, starptautiskām jaunatnes organizācijām, Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Parlamenta (EP) institūciju pārstāvjiem “Invest in Youth: the youth voice in the EU budget” (Investīcijas jauniešos: jauniešu balss ES budžeta veidošanā”). Tikšanās bija veltīta, lai konsultētos par Eiropas Savienības (ES) budžeta izpildes un attīstības ziņojuma (EU Multiannual Financial Framework 2014­2020 ­ MFF) sagatavošanu, ziņojumā iekļaujamiem jautājumiem, priekšlikumiem ES budžeta izpildei.
Pirms tikšanās EP, EJF notika pozīciju sagatavošanas tikšanās, kurā jaunatnes organizāciju pārstāvji vienojās par galvenajiem pamatprincipiem, kas iekļaujami priekšlikumos EP un EK:
1) ES programmu pieejamību jauniešiem un jaunatnes organizācijām (vienkāršota pieteikšanās kārtība, caurskatāmība, nacionālo prioritāšu noteikšana, savlaicīga piekļuve finanšu resursiem, u.c.);
2) regulāras konsultācijas / dialogs starp valsts un ES institūcijām un jaunatnes organizācijām pirms lēmumu pieņemšanas par finanšu programmu apstiprināšanu un par finanšu programmu īstenošanu;
3) jauniešu kā mērķa grupas iekļaušana / idejas virzīšana visās ES programmās (caurvijas pieeja);
4) vairāk specifiski iezīmēts finansējums jauniešiem;
5) atbalsts jauniešu projektiem ar skaidri identificējamu ilgtermiņa ietekmi.
Lai arī sanāksmē dalībnieki runāja par dažādām ES programmām, tomēr lielākoties negatīvie piemēri tika minēti tieši par ES programma Erasmus+: Jaunatne darbībā. Šīs programmas kvalitatīva ieviešana ir apgrūtināta daudzās ES valstīs.
“Laikā, kad ES jaunieši ir 20% no iedzīvotāju īpatsvara, jauniešiem no ES budžeta tiek piešķirts vien 1,2% no finansējuma kopapjoma. Tas ir absurds!”, L.A.Martinez, EJF viceprezidents.
Sanāksmē EP klātesošie vienojās, ka būtiskākās jomas investīcijām ir jauniešu nodarbinātība, izglītība, jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana, pilsoniskā līdzdalība, sociālā iekļaušana un galveno pamatprincipu ievērošana gan Eiropas, gan nacionālā līmenī (skat.iepriekš 1.­5.).
LJP sanāksmē pārstāvēja LJP izpilddirektore Inese Šubēvica: “Šī bija vēsturē pirmā tikšanās, kad politikas veidotāji tikās līdzdalības pasākumā ar jaunatnes organizācijām pirms kāda oficiāla ziņojuma sagatavošanas. Paldies Eiropas Jaunatnes forumam, ka vienkopus aicināja jaunatnes organizācijas, lai radītu piemēru oficiālu institūciju pārstāvjiem, ka jauniešiem ir konstruktīvi un uz praktisku pieredzi balstīti priekšlikumi. Sanāksmes dalībnieki vienojās līdzīgu pasākumu organizēt pēc gala ziņojuma projekta sagatavošanas, ko atkārtoti laipni piekrita uzņemt E.G.Rubiāla.”
Kā atzina Eiropas Parlamenta deputāte Eidera Gardiazabāla Rubiāla (Spānija), Youth Intergroup līdzpriekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas locekle: “Tik krāsaina sanāksme Eiropas Parlamentā vēl nav notikusi. Ar šo mēs parādām, kas ir neformālās izglītības (NFI) metodes un pierādām, ka caur NFI īsā laikā ir iespējams nonākt līdz konkrētiem, vērā ņemamiem priekšlikumiem, jauniešiem ir aktuāls investīciju jautājums un jauniešiem ir ko teikt”.
Sanāksmes noslēgumā ar savām pārdomām un sajūtām dalījās MFF ziņojuma līdzziņotāji – Eiropas Parlamenta deputāti, ES Budžeta komisijas locekļi Isabella Tomasa (Francija) un Jans Olbruhts (Polija), kas bija kā laba ceļa maize turpmākam darbam gan Eiropas, gan nacionāla līmenī:
“Mums jābūt drosmīgiem 2016.gadā, lai būtu drošībā 2020.gadā.
Dalībvalstīm ir jāapzinās, ka nepieciešamas lielākas pašu valstu investīcijas kopīgā ES budžetā. Nedrīkst nacionālās valstis būt tik ļoti atkarīgas savos sabiedrības attīstības procesos no ES.
Investīcijas uz kompetencēm balstītā izglītības saturā ir iztrūkstošas. Mūsdienu izglītība nav sasaistīta ar darba prasmēm, kas tik ļoti nepieciešamas mūsu jauniešiem.” (I.Tomasa)
“Daudzi jaunieši no ES emigrē uz ASV. Neatbildēts paliek jautājums, kas ir jāmaina ES, lai jauniešiem ikdienā ES lēmumi liktos vienkāršāki, saprotamāki, caurspīdīgāki, pieejamāki, lai jaunieši apzinātos, ka ES ir priekš viņiem, ne viņi priekš ES institūcijām.
Vai mēs tiešām ticam ES? Ja jā, jāsadodas rokās un jādodas tālāk. Ja nē – slēdzam un aizmirstam ES.
Vienīgais, kas mums šobrīd ir nepieciešams ir politiskā griba. Vai mēs esam gana drosmīgi ko mainīt?“ (J.Olbruhts)

Tagi

Aktuāli