LJP darbības nodrošināšana 2019-2020 - Jaunatnes politikas valsts programma

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt LJP darbību un pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organzāciju intereses. 

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot jauniešu  vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot LJP darbību atbilstoši visām likumdošanas prasībām un LJP mērķiem, sniedzot ierosinājumus grozījumiem likumā Jaunatnes likums un birokrātijas mazināšanai valsts finansējuma jaunatnes organizācijām administrēšanā un īstenošanā.

Galvenās projekta aktivitātes  ir  Latvijas Jaunatnes padomes darbības nodrošināšana, interešu aizstāvība, dalība Eiropas Jaunatnes forumā un Latvijas Pilsoniskajā aliansē, kā arī LJP dalīborganizāciju iesaiste, ierosinājumu izstrāde jaunatnes organizāciju atbalstam un nacionālā foruma norise 2019. gada novembrī. 

Projekta kopējais finansējums 77033.59 EUR.Projekta īstenošanas laiks 2019. gada 9. janvāris līdz 2020. gada 31. decembris.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Atbalstītāji

Aktuāli