LJP Darba grupās

LJP darba grupās

LJP ir pārstāvēta dažāda līmeņa un struktūras komisijās, padomēs un darba grupās. Ja vēlies iesaistīties kādas no darba grupas darbā, sazinies ar LJP pārstāvi tajā.

Nosaukums

 

Statuss

 

Atbildīgā iestāde*

Kontaktersona LJP

Jaunatnes konsultatīvā padome

 

Darbojas

 

IZM

Matīss Lācis, LJP viceprezidents,

matiss.lacis[at]ljp.lv

ES Jaunatnes (iepriekš Strukturētā) dialoga nacionālā darba grupa

 

Darbojas

 

IZM

Renārs Manuilovs, LJP valdes loceklis,

renars.manuilovs[at]ljp.lv

Jaunatnes organizāciju saraksta vērtēšanas komisija

 

Pēc nepieciešamības

 

IZM

Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis,

edgars.muktupavels[at]ljp.lv

NVO/MK Memoranda padome

 

Darbojas

 

VK

Agnija Jansone, LJP deleģēta pārstāve, LSGCO,

agnija[at]skauti.lv

UNESCO Latvijas Nacionālā Asambleja

 

Darbojas

 

KM

Emīls Anškens, LJP prezidents,

emils.anskens[at]ljp.lv

IZM un tās padotībā esošo iestāžu vadītāju amatu pretendentu un ierēdņu atbilstības vērtēšanas komisija

 

Pēc nepieciešamības

 

IZM

Emīls Anškens, LJP prezidents,

emils.anskens[at]ljp.lv

Jauniešu neformālās izglītības atzīšanas darba grupa

 

Darbojas

 

IZM

Renāte Mencendorfa, LJP izpilddirektore,

renate.mencendorfa[at]ljp.lv

Jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku profesiju standartu aktualizēšanas darba grupa

 

Darbojas

 

IZM

Renāte Mencendorfa, LJP izpilddirektore,

renate.mencendorfa[at]ljp.lv

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupa “Daudzveidība Eiropā”

 

Darbojas

 

VK

Katrīna Leitāne, LJP deleģēta pārstāve,

katrina.leitane[at]gmail.com

Struktūrfondu projektu apvienotā uzraudzības padome

 

Darbojas

 

IZM

Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis,

edgars.muktupavels[at]ljp.lv

UNESCO programmas “Izglītību visiem” padome

 

Tiekas reti

 

IZM

Emīls Anškens, LJP prezidents,

emils.anskens[at]ljp.lv

ES programmas Jauniešu garantijas īstenošanas konsultatīvā padome

 

Tiekas reti

 

LM

Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis,

edgars.muktupavels[at]ljp.lv

Projekta “PROTI un DARI!” Uzraudzības padome

 

Tiekas reti

 

JSPA

Emīls Anškens, LJP prezidents,

emils.anskens[at]ljp.lv

JSPA konsultatīvā padome

 

Tiekas reti

 

JSPA

Emīls Anškens, LJP prezidents,

emils.anskens[at]ljp.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par konkrētu jautājumu virzīšanu un izskatīšanu Saeimas komisijās sazināties rakstot uz ljp[at]ljp.lv.

LJP ir kā biedrs

  • Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” (Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis, edgars.muktupavels[at]ljp.lv ) 

 

  • Annas Lindes fonda Latvijas tīkls

LJP darbība starptautiskā mērogā

  • Eiropas Jaunatnes forums (Raivis Gunārs Tauriņš, LJP valdes loceklis, raivis.gunars.taurins[at]ljp.lv )

 

* Saīsinājumu atšifrējumi:

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

KM - Kultūras ministrija

LM - Labklājības ministrija

JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

VK - Valsts kanceleja


Dalies:

Aktuāli