LJP Darba grupās

LJP darba grupās

LJP ir pārstāvēta dažāda līmeņa un struktūras komisijās, padomēs un darba grupās. Ja vēlies iesaistīties kādas no darba grupas darbā, sazinies ar LJP pārstāvi tajā.

Nosaukums

 

Statuss

 

Atbildīgā iestāde*

Kontaktersona LJP

Jaunatnes konsultatīvā padome

 

Darbojas

 

IZM

Matīss Lācis, LJP viceprezidents,

matiss.lacis[at]ljp.lv

ES Jaunatnes (iepriekš Strukturētā) dialoga nacionālā darba grupa

 

Darbojas

 

IZM

Roberts Jurgelāns, LJP valdes loceklis,

roberts.jurgelans[at]ljp.lv

Jaunatnes organizāciju saraksta vērtēšanas komisija

 

Pēc nepieciešamības

 

IZM

Ilze Bergmane, LJP prezidente,

ilze.bergmane[at]ljp.lv

 

NVO/MK Memoranda padome

 

Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padome

 

Darbojas

 

 

Darbojas

 

VK

 

 

RD

Agnija Jansone, LJP deleģēta pārstāve, LSGCO,

agnija[at]skauti.lv

 

Anna Norvele, LJP valdes locekle,

anna.norvele[at]ljp.lv

UNESCO Latvijas Nacionālā Asambleja

 

Darbojas

 

KM

Ilze Bergmane, LJP prezidente,

ilze.bergmane[at]ljp.lv

IZM un tās padotībā esošo iestāžu vadītāju amatu pretendentu un ierēdņu atbilstības vērtēšanas komisija

 

Pēc nepieciešamības

 

IZM

Matīss Lācis, LJP viceprezidents,

matiss.lacis[at]ljp.lv

Jauniešu neformālās izglītības atzīšanas darba grupa

 

Darbojas

 

IZM

Ilze Bergmane, LJP prezidente,

ilze.bergmane[at]ljp.lv

Jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku profesiju standartu aktualizēšanas darba grupa

 

Darbojas

 

IZM

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupa “Daudzveidība Eiropā”

 

Darbojas

 

VK

Katrīna Leitāne, LJP deleģēta pārstāve,

katrina.leitane[at]gmail.com

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu projektu apvienotā uzraudzības padome

 

Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komiteja

 

Darbojas

 

 

Darbojas

 

IZM

 

 

LM

Anna Norvele, LJP valdes locekle,

anna.norvele[at]ljp.lv

 

Elīza Brūklena, LJP valdes locekle, eliza.bruklena[at]ljp.lv

UNESCO programmas “Izglītību visiem” padome

 

Darbojas

 

IZM

Ilze Bergmane, LJP prezidente,

ilze.bergmane[at]ljp.lv

ES programmas Jauniešu garantijas īstenošanas konsultatīvā padome

 

Tiekas reti

 

LM

Matīss Lācis, LJP viceprezidents,

matiss.lacis[at]ljp.lv

Projekta “PROTI un DARI!” Uzraudzības padome

 

Tiekas reti

 

JSPA

Anna Norvele, LJP valdes locekle,

anna.norvele[at]ljp.lv

JSPA konsultatīvā padome

 

Tiekas reti

 

JSPA

Ilze Bergmane, LJP prezidente,

ilze.bergmane[at]ljp.lv

IZM darba grupa par MK noteikumu izveidi par attālināto mācīšanos

 

Darbojas

 

IZM

Ilze Bergmane, LJP prezidente,

ilze.bergmane[at]ljp.lv

Gada brīvprātīgais vērtēšanas komisija

 

Darbojas

 

LM

Edgars Muktupāvels, LJP deleģēts pārstāvis

 

Par konkrētu jautājumu virzīšanu un izskatīšanu Saeimas komisijās sazināties rakstot uz ljp[at]ljp.lv.

LJP ir kā biedrs

  • Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”  

LJP darbība starptautiskā mērogā

  • Eiropas Jaunatnes forums (Ilze Bergmane, LJP prezidente ilze.bergmane[at]ljp.lv, Roberts Jurgelāns, LJP valdes loceklis, roberts.jurgelans[at]ljp.lv )

 

* Saīsinājumu atšifrējumi:

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

KM - Kultūras ministrija

LM - Labklājības ministrija

JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

VK - Valsts kanceleja

RD - Rīgas dome

Aktuāli