LJP apspriež projekta "PROTI un DARI" pasākumu plānu

4.septembrī Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji  piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētajā projekta "PROTI un DARI" pasākumu plāna apspriedē. zimuli

Sanāksmē JSPA pārstāvji iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķi, uzdevumiem un projekta pasākumu plānu. Tikšanās laikā LJP informēja par negatīvo pieredzi projekta sagatavošanas posmā, ar kuru saskārušās LJP dalīborganizācijas un citas jauniešu organizācijas, atzīstot, ka pašvaldības nav atvērtas sadarbības veidošanai ar nevalstiskajām organizācijām (NVO). Diskutējot par jauniešu NVO iesaisti projekta pasākumu īstenošanā, JSPA un Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norādīja, ka dažādos pasākumos un tikšanās reizēs ar pašvaldībām uzsver nepieciešamību iesaistīt jauniešus un jaunatnes organizācijas.

Sanāksmes materiāli:

Sanāksmē piedalījās: LJP viceprezidents M.Šteins, LJP pilnvarotā pārstāve darbam ar pašvaldībām R.Keviešena, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā S.Brūna, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta vecākā referente E.Kasperoviča-Kazbare, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte A.Nikolajeva, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs – pārvaldes priekšnieka vietnieks D.Zverevs. Sanāksmi vadīja JSPA Struktūrfondu daļas vadītāja M.Meženiece.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli