LJP aicina #WhiteFriday ietvaros ziedot jaunatnes organizāciju sadarbības veicināšanai un jauniešu pilsoniskās līdzdalības celšanai

Sadaļa
LJP aicina #WhiteFriday ietvaros ziedot jaunatnes organizāciju sadarbības veicināšanai un jauniešu pilsoniskās līdzdalības celšanai

Esi par jēgpilnu jauniešu līdzdalību Latvijā!

Vai redzēji, ka šo piektdien, 5. novembrī ir #WhiteFriday akcija, ko īsteno Mobilly? Tā ir jauna tradīcija un tiek rīkota divas reizes gadā pirms Melnās piektdienas jeb Black Friday izpārdošanām, lai veicinātu ziedošanas kultūru sabiedriskā labuma organizācijām.

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir lielākā jaunatnes organizācija un organizāciju apvienība. LJP veic jaunatnes organizāciju interešu aizstāvību un stiprina darbu ar jaunatni Latvijā. Viens no LJP mērķiem ir veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā.

Par kampaņā saziedotajiem līdzekļiem mēs varēsim algot darbinieku, kurš palīdzēs jauniešiem atrast iespēju jēgpilni līdzdarboties, tikt sadzirdētiem un piedalīties lēmumpieņemšanas procesos vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Jauniešiem Latvijā jātiek sadzirdētiem un ir jāveicina jauniešu pilsoniskā līdzdalība. Jaunatnes jomai Latvijā jākļūst vairāk prioritārai. Ieguldījums jauniešos tagad ir ieguldījums mūsu valsts nākotnē – tiek samazināts risks, ka jaunieši vēlāk dzīvē saskarsies ar bezdarbu, sociāla riska problēmām vai pat atkarībām, jo caur pieredzi un iesaisti jaunatnes organizācijās un neformālās izglītības aktivitātēs kopumā, jauniešiem tiek sniegtas prasmes pārvarēt mainīgus, tai skaitā krīzes, apstākļus.

Latvijas Jaunatnes padome gada sākumā apkopoja šādus faktus:

  • Jauniešu skaits pēdējo 10 gadu laikā būtiski samazinājies. Jauniešu skaits Latvijā samazinās straujāk nekā iedzīvotāju kopskaits, gada sākumā Latvijā dzīvoja 122 tūkstoši jauniešu 18–24 gadu vecumā. Tas ir gandrīz divreiz mazāk nekā 2009. gadā, kad Latvijā bija 238 tūkstoši jauniešu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.
  • Jaunieši biežāk par citu vecuma grupu iedzīvotājiem emigrē no valsts, 2018. gadā emigrēja 2,4 tūkst. jeb 15% jauniešu 18 – 24 gadu vecumā. Kā liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veiktais Jaunatnes politikas analītiskais pārskats, būtiskākie iemesli, kas pamudinājuši jauniešus  aizbraukt no Latvijas, ir vēlme uzlabot savas dzīves kvalitāti (57%), tie neredz nākotni Latvijā  (50%) un ārzemēs ir iespēja daudz labāk nopelnīt (48%).
  • Apmēram 15% jaunieši un jauni pieaugušie vecumā no 20 – 34 gadiem nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu (jaunieši NEET situācijā), liecina Eurostat dati par 2019. gadu.
  • Jauniešu pašnāvību skaits ir viens no lielākajiem Eiropā – 11 pašnāvības uz 100 000 jauniešu vecuma grupā 15-19 gadiem un 16 pašnāvības uz 100 000 jauniešu vecuma grupā 20-24 gadi.
  • Latvijā tikai 17% jauniešu iesaistās nevalstisko jauniešu organizāciju aktivitātēs, savukārt Igaunijā tie ir 27% un Lietuvā 29%.
  • Tikai 34% jauniešu vienreiz iesaistījušies brīvprātīgā darba aktivitātēs, kamēr Lietuvā 34% jauniešu, bet Igaunijā 63% jauniešu.
  • Lai gan jauniešu līdzdalība Latvijā ir izteikti augstāka nekā citās mūsu vecuma grupās, tomēr rādītāji ir drīzāk viduvēji. Jauniešu aktivitāte ir izteikti zema – NVO ikdienas darbā iesaistās 2% jauniešu; kursos, semināros un apmācībās ārpus skolas vai augstskolas piedalās tikai 13% jauniešu, vietējās kopienas aktivitātēs piedalās tikai 2%, un pat interešu pulciņos un klubos darbojas tikai 18% jauniešu.

Mēs, Latvijas Jaunatnes padome, kopā ar jauniešu organizācijām un jauniešiem iestājamies par jaunatnes jomas prioritizēšanu, par jēgpilnu līdzdalību. Par līdzdalību, kurā jaunieši tiek sadzirdēti, atbalstīti un kurā jaunieši paši pieņem lēmumus, kuri saistās ar viņu šodienu un nākotni.

Līdzdalība ir process, kurā cilvēkiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti.  Līdzdalībai ir dažādi līmeņi, tā var būt jēgpilna, tomēr  novērojams un no pašiem jauniešiem dzirdams, ka līdzdalība reizēm mēdz notikt tikai uz papīra un bildēs.

Mēs esam pret tādiem līdzdalības veidiem, kuros jaunieši tiek manipulēti, tiek iesaistīti kā dekorācijas vai uztverti par formalitāti. Jaunieši vecumā līdz 30 gadiem ir viena ceturtdaļa no Eiropas Savienības, un gandrīz viena piektdaļa no Latvijas. #MēsEsamValsts

#MēsNeesamManipulācija - Mēs esam pret to, ka jaunieši tiek aicināti piedalīties aktivitātēs, bet nav spējīgi ietekmēt notiekošo un jauniešu klātesamība tiek izmantota citu mērķu sasniegšanai.

#MēsNeesamDekorācija - Mēs esam pret to, ka netiek veicināta aktīva jauniešu iesaistīšanās, jaunieši ir pieaicināti tikai tāpēc, lai citi to ievērotu.

#MēsNeesamFormalitāte - Mēs esam pret to, ka jauniešiem tiek dota iespēja iesaistīties, bet patiesībā viņiem nav ietekmes un iespējas izteikt savu viedokli un izvēlēties, kā iesaistīties.

Mēs, kopā ar jaunatnes organizācijām un jauniešiem, iestājamies par jauniešiem, jauniešu viedokļiem un vajadzībām. Par jauniešu līdzdarbošanos dažādos procesos, dažādos līmeņos. Jaunieši nav tikai mūsu nākotne, jaunieši ir mūsu šodiena.

Palīdzi mums celt mūsu kapacitāti un vairot jauniešu līdzdalības iespējas Latvijā. ZIEDO caur Mobilly aplikāciju vai ziedojot pa tiešo uz mūsu kontu LV34HABA0551041012072

Tavs ziedojums palīdzēs mums darīt vairāk, veicināt jaunatnes organizāciju sadarbību, jauniešu pilsonisko līdzdalību un strādāt pie tā, lai jaunieši tiktu sadzirdēti.

Ziedo ar Mobilly

Ārējās vietnes

Aktuāli