LJP 4.0 - Aktīvo iedzīvotāju fonds

Projekta "LJP 4.0" mērķis ir 12 mēnešu laikā no 2021. gada aprīļa stiprināt Latvijas jaunatnes padomi, ieviešot kvalitātes vadības un M&E pieeju ikdienas darbā un attīstot biedrības saimniecisko darbību.

Projektā plānotas aktivitātes, kas paredz mērķtiecīgu kvalitātes vadības un M&E pieejas ieviešana LJP ikdienas darbā, radot kvalitātes vadības sistēmu, kas sevī ietver arī M&E pieeju, nodrošina biedrības procesu un lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu, izsekojamību, procesu efektivitāti, kā arī vieglu procesu nodošanu un pārņemšanu jauniem valdes locekļiem un darbiniekiem. Tāpat ir paredzēta saimnieciskās darbības pakalpojumu izstrāde un mērķa grupas informēšana par to pieejamību - ienākumu diversifikācija, LJP prestiža celšana un atpazīstamība, balstoties uz mūsu darbiem un profesionalitāti jaunatnes jomā. 

"LJP 4.0" sniegs ieguldījumu LJP kapacitātes, finanšu ilgtspējas, atpazīstamības un vietējas sadarbības veicināšanā īstermiņā un ilgtermiņā. Projekta kopējais finansējums ir 19 997.71 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros.

Atbalstītāji

Aktuāli