Stiprināsim Latvijas Jaunatnes padomes kapacitāti!

Projekta "LJP 4.0" mērķis ir 12 mēnešu laikā no 2021. gada aprīļa stiprināt Latvijas jaunatnes padomi, ieviešot kvalitātes vadības un M&E pieeju ikdienas darbā un attīstot biedrības saimniecisko darbību. Vairāk par projekta aktivitātēm vari uzzināt te. "LJP 4.0" sniegs ieguldījumu LJP kapacitātes, finanšu ilgtspējas, atpazīstamības un vietējas sadarbības veicināšanā īstermiņā un ilgtermiņā. Projekta kopējais finansējums ir 19 997.71 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada martam.


Kontakti
Ilze Bergmane
Aktīvo iedzīvotāja fonda projekta “LJP 4.0” vadītāja
+371 29366301 | ilze.bergmane@ljp.lv

Marija Cīrule
Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta "LJP 4.0" aktivitāšu koordinatore
+371 29820165 | marija.cirule@ljp.lv

Aizvadītas mācības par interesēm un to aizstāvēšanu

Kas ir interešu aizstāvība, ja Tev nav skaidrs, kas ir intereses, kuras Tu aizstāvi? Tā ir tukša skaņa, vārdi, bez satura. Tāpēc, lai rastu drosmi runāt 20. janvārī mēs organizējām mācības par interesēm un to aizstāvēšanu, ko vadīja Rasma Pīpiķe.

Notikušas mācības par refleksijas un izvērtēšanas nozīmi

Laikos, kad jābūt nemitīgā kustībā, lai kaut ko sasniegtu, un izdegšanas sindroms elpo uz skausta katram trešajam jaunatnes darbiniekam, ir svarīgi parunāt par apstāšanos, refleksiju un izvērtēšanu. Tādēļ Latvijas Jaunatnes padome 13. janvārī organizēja mācības savām dalīborganizācijām un citiem interesentiem par refleksijas un izvērtēšanas nozīmi darba kvalitātes uzlabošanā.

Darba un dzīves balanss strādājot jaunatnes jomā

1. decembrī tikāmies gan ar savu dalīborganizāciju pārstāvjiem, gan citiem, kam rūp darba un dzīve balanss. Jau ilgi dzirdam no mūsu dalīborganizācijām un arī citiem jaunatnes jomas censoņiem, ka ir grūti uzturēt darba un dzīves balansu strādājot jaunatnes jomā.

Organizācijas jēgpilna virzība

Jaunatnes organizācijām, ir nepieciešams turēt roku uz pulsa, lai turpinātu organizēt projektus un aktivitātes, kas ir jēgpilnas un palīdz jums sasniegt jūsu organizācijas mērķus, vīziju un vēlamo sociālo ietekmi.

LJP sarunā ar kvalitātes vadības speciālisti

30. jūlijā organizējām LJP Facebook tiešraidi, kurā runājām par to kā ieviest kvalitātes vadību nevalstiskajās organizācijās. Sarunā tikāmies ar Gitu Tilleri, kas ir kvalitātes vadības speciāliste ar pieredzi NVO un valsts sektorā, un viņa dalījās ar savu pieredzi ieviešot kvalitātes vadības sistēmu nevalstiskajā organizācijā.

Nākotnes organizāciju vadība

30. jūnijā plkst. 15:00 Latvijas Jaunatnes padome organizē sarunu par kvalitātes vadību Clubhouse platformā. Aicinam piedalīties tos, kuriem tēma ir aktuāla, jo sarunā runāsim par kvalitātes vadību - kam tā domāta, kāpēc tā ir svarīgā, kā tas palīdz organizācijas ilgtspējai un eksperti dalīsies padomos, lai to sāktu īstenot savā organizācijā/komandā.

Kvalitātes vadības ieviešana Latvijas Jaunatnes padomē

Esam aizsākuši darbu pie kvalitātes vadības ieviešanas Latvijas Jaunatnes padomē. Kvalitātes vadības ieviešana ietver sevī drosmi un spēju paskatīties uz savu darbu un organizāciju kopumā no malas. Pateicoties kvalitātes vadībai organizācijas darbības organizēšana un pārraudzība kļūst vienkāršāka.

LJP piedalās pasākumā par Jaunatnes progresa indeksu

10. jūnijā tika rīkots Jauniešu progresa forums, kurā piedalījās arī LJP pārstāviji. Šis pasākums atklāja šī gada Jaunatnes progresa indeksa atklājumus. Pasākumā tika aplūkoti svarīgi jautājumi, piemēram, kam ir jānotiek, lai atrisinātu klimata krīzi, kā mēs tiekam galā ar Covid-19 situāciju un kā var atgriezt optimismu.

LJP strādā pie kvalitātes vadības

No 2021. gada aprīļa projekta "LJP 4.0" ietvaros sākam strādāt pie LJP kapacitātes stiprināšanas, ieviešot kvalitātes vadības un mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas (M&E) pieeju LJP ikdienas darbā.

Aktuāli