Līgums Strukturētā dialoga procesa īstenošanas nodrošināšanai

2014.gada 12.septembrī biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Nr. 01-28/108,  par Strukturētā dialoga īstenošanu Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros.

Līguma ietvaros LJP, saskaņā ar Eiropas Padomes lēmumu par Strukturētā dialoga īstenošanu nacionālajā līmenī, kas nosaka nacionālās Jaunatnes padomes iesaisti, nodrošina Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas prezidentūras laikā.

Līguma ietvaros LJP organizē:

  • jauniešu aptauju par TRIO PREZ jaunatnes politikas nozarē  izvirzītājām prioritātēm prezidentūras ietvaros;
  • fokusgrupu diskusijas par TRIO PREZ jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos;
  • jauniešu viedokļu apkopojumu ziņojuma veidā attiecībā uz TRIO PREZ jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm.

 Līgums noslēgts pamatojoties uz Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam (apstiprināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 2.jūlija rīkojumu Nr. 316 „Grozījumi Jaunatnes politikas valsts programmā 2014.gadam”) 3.3.2 apakšsadaļā noteikto.

 LJP_logo Izm_logovisi_logo

 


Dalies:

Aktuāli