Līgums par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā.

Līgums paredz nodrošināt LJP starptautiska līmeņa pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē Strukturētā dialoga komitejas sanāksmēs un Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē. Līguma ietvaros tiks nodrošināta LJP pārstāvja dalība divās Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras ietvaros 2015.gadā.

Līgums noslēgts pamatojoties uz Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam (apstiprināta ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 12.janvāra rīkojumu Nr.50 „Par Jaunatnes politikas valsts programma 2015.gadam”) 3.2.apakšsadaļā noteikto.

LJP_logo  izmlogo


Dalies:

Aktuāli