Lekcija par Eiropas jaunatnes politiku Mazsalacas novadā

6.augustā, Mazsalacā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) vadīja lekciju un diskusiju par ES jaunatnes politiku un jauniešu iespējām iesaistīties ES procesos. Lekciju un diskusiju vadīja lekcijaLJP biedrorganizācijas "Projektu darbnīca kopienām" pārstāve Evija Rudzīte. Pasākums tika organizēts Mazsalacas novada pašvaldības īstenotā ES programmas "Eiropa pilsoņiem" projekta ietvaros.

Projekta ietvaros 5., 6. un 7.augustā tika uzņemta ārvalstu partneru valstu delegācija, apzinot veidus kā palielināt vispārējo jauniešu piederības sajūtu ES, mudinot viņus pilnīgāk iesaistīties vietējā sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanā, sava viedokļa paušanā.

Prezentācija: Youth_policy_Mazsalaca_06.08.2015

ljp Projektu_darbnica  mazsalaca  for_citizens

 


Dalies:

Aktuāli