Latvijas Mazpulki uzsāk diskusiju ciklu “Uzdrīksties iesaistīties!”

 Krustpils novada, Sējas novada un Alojas novada mazpulcēni, skolu jaunieši un novadu domes pārstāvji tiekas projekta “Uzdrīksties iesaistīties!”  ietvaros.

Ar šo projektu Mazpulki vērsīs jauniešu uzmanību uz savām tiesībām kā jauniem Eiropas Savienības, savas valsts un sava novada iedzīvotājiem, pastāvēt par savām tiesībām un uzdrošināties diskutēt ar sava novada lēmuma pieņēmējiem par pārmaiņām, kādas viņi vēlētos redzēt savā novadā, lai vide būtu jauniešiem draudzīgāka, saprotamāka un iesaistošāka. Šādas sarunas ir svarīgas, lai mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves.

Diskusiju rezultātā tiek sagaidītas atziņas un ierosinājumi, kuri noderēs turpmākai mazpulku, skolu jauniešu un novada pārvaldes sadarbībai gan vietējā līmenī, gan citos Latvijas novados. Diskusiju cikls “Uzdrīksties iesaistīties!” notiks 6 Latvijas novados.

Vairāk informācijas: www.mazpulki.lv

Projekts “Uzdrīksties iesaistīties” ir finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli