Latvijas Mazpulki atzīmē 90 gadu jubileju

Sestdien, 9. novembrī, Jelgavas pilī Latvijas Mazpulki tikās konferences “Mazpulkiem Latvijā 90” ietvaros, kopā pulcējot gandrīz 300 dalībniekus no visiem Latvijas novadiem.

Tās ietvaros notika Mazpulku vadītāju, ar ilggadēju pieredzi mazpulku vadīšanā, sveikšana. Mazpulku vadītāji tika sveikti ar goda apbalvojumu “Sirdsdarbs Mazpulkos!”. Goda apbalvojumu saņēma 40 mazpulku vadītāji un organizācijas aktīvisti no visas Latvijas.

Kurzeme:

 • Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece un Latvijas Mazpulku priekšsēdētāja no 1999. līdz 2013. gadam Ilze Kļava;
 • Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja no 2013. līdz 2019. gadam Randa Ķeņģe;
 • 554. Lažas un 1013. Aizputes mazpulku vadītāja Liene Cinovska;
 • Brocēnu mazpulka vadītāja Inta Švaža;
 • 582. Kapsēdes mazpulka vadītāja Inese Pumpure;
 • 114. Krotes mazpulka vadītāja Indra Zvirbule;
 • Striķu mazpulka vadītāja Nora Kožukaru;
 • Lutriņu mazpulka vadītāja Gunta Romule;

Kurzeme – Zemgale:

 • 541. Zantes mazpulka vadītāja Anita Gaile;
 • Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja un 307. Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone;
 • Jaunpils - Viesatu mazpulka vadītāja Līga Bierande;
 • 632. Tumes mazpulka vadītāja Dzintra Driķe;
 • 705. Pūres mazpulka vadītāja Gunita Siljāne;

Zemgale:

 • Auces mazpulka vadītāja Ligita Vernere;
 • 485. Annenieku un Bērzupes mazpulku vadītāja Inta Balčūna;
 • Staļģenes mazpulka vadītāja Anda Skrupska;
 • Latvijas Mazpulku aktīva atbalstītāja Spodra Purviņa;

Sēlija:

 • 439. Daudzeses mazpulka vadītāja Ilona Nāburga;
 • 50. Sunākstes mazpulka vadītāja Ilona Rauza;
 • 748. Sūnu mazpulka vadītāja Daina Kalve;
 • 279. Līvānu mazpulka vadītāja Dace Rudzāte;
 • 504. Jersikas mazpulka vadītāja Ina Smelcere;
 • 116. Neretas mazpulka vadītāja Lidija Ozoliņa;
 • 286. Bārbeles mazpulka vadītājs Voldemārs Barens;

Latgale:

 • Šķeltovas un Grāveru mazpulku vadītāja Ludmila Kormiļceva;
 • Baltinavas vidusskolas mazpulka vadītāja Marita Kušnire;
 • Ciblas mazpulka vadītāja Silvija Donska;
 • 104. Dagdas mazpulka vadītāja Anna Krilova;
 • Mežvidu mazpulka "Cielaviņa" vadītāja Janīna Širina;
 • Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja Ināra Grāve;
 • 752. Ludzas mazpulka vadītāja Eleonora Obrumāne;
 • Rēzeknes mazpulka "Taurenītis" vadītāja Dzintra Gribuste;

Vidzeme:

 • 29. Ziemeru mazpulka vadītājs Jānis Bērtiņš;
 • Liepupes mazpulka vadītāja   Baiba Mantiņa;
 • Jaunpiebalgas mazpulka vadītāja Baiba Kalniņa – Eglīte;
 • Daugmales mazpulka "Dzirkstelīte" vadītāja Zinaida Matisone;
 • Strautiņu mazpulka vadītāja Sandra Buliņa;
 • Latvijas Mazpulku laikraksta "Mazpulks" galvenā redaktore Silvija Dorša;
 • Latvijas Mazpulku galvenā grāmatvede Aija Rusiņa;
 • Latvijas Mazpulku padomes atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča;
 • Latvijas Mazpulku finanšu koordinatore Inese Āboltiņa. 

Starp sveicējiem bija arī Latvijas Jaunatnes padomes pārstāvji, Latvijas Mazpulkiem tika dāvināts naudas koks un novēlēti vēl daudzi darbības gadi ar prātu, sirdi, rokām un veselību (4 Mazpulku vērtības). 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli