Latvijas Jaunatnes padomes Kongress 1.decembrī

Biedrībai “Latvijas Jaunatnes padome” 2018.gada 4. marta Kongresā, kas notika Madonā, pēc ļoti garām diskusijām tika pieņemti jauni LJP statūti, kas paredzēja pāreju uz 2 kongresu sistēmu. 


Norises vieta un laiks
LJP 2018. gada II Kongress notiks 2018.gada 1.decembrī, no 11:00 līdz provizoriski 15:00, LJP biroja ēkas trešā stāva zālē, Rīgā, Šarlotes ielā 1b!

Pieteikšanās
Aicinām visas dalīborganizācijas pieteikties kongresam izvirzot pārstāvjus līdz 20.novembrim aizpildot pieteikuma anketu.

Provizoriskā Kongresa sēdes darba kārtība
0. Pārresoru Koordinācijas centra Attīstības plānošanas nodaļas konsultante Māra Sīmane ziņos par Ilgtspējīgās attīstības mērķu un NAP2020 ieviešanas progresu un jauniešu līdzdalību mērķu sasniegšanā.
1. Kongresa atklāšana. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Kongresa vadītāja, protokolētāja ievēlēšana.
3. 2018.gada darbības pārskats.
4. LJP 2019. gada darba plāna apstiprināšana.
5. LJP budžeta 2019.gadam apstiprināšana.
6. LJP valdes locekļu vēlēšanas.
7. LJP revidenta ievēlēšana.
8. Diskusija par LJP turpmāko darbību.
9. Citi jautājumi (LJP dalīborganizāciju ziņojumi u.c.)

LJP revidenta ievēlēšana
LJP dalīborganizācijas ir aicinātas izvirzīt pārstāvjus LJP revidenta amatam, sūtot kandidāta CV un motivācijas vēstuli uz līdz 20. novembrim uz epastu ljp@ljp.lv.

LJP valdes locekļu vēlēšanu procedūra
Visi līdz noteiktajam valdes locekļu izvirzīšanas termiņam, 2018. gada 20.novembrim, iesniegtie pieteikumi, tiks elektroniski izsūtīti visām LJP dalīborganizācijām. Ja uz 5 valdes locekļu vietām tiks izvirzīti mazāk kā 7 kandidāti, LJP valde lems par kandidātu izvirzīšanas termiņa pagarinājumu.

Valdes, prezidenta un viceprezidenta vēlēšanu norisi organizē Kongresa apstiprināta vēlēšanu komisija trīs locekļu sastāvā, no kuriem viens ir komisijas vadītājs. Ņemot vērā aktuālo informāciju Kongresa dienā, vēlēšanu komisija sagatavos vēlēšanu zīmes, un vēlēšanu urnu.

Vēlēšanas notiek aizklāti. Katrai LJP dalīborganizācijai, kam ir “Biedra” statuss ir tiesības balsot “par”, “pret”, vai “atturēties” par katra kandidāta ievēlēšanu. Kandidāts tiek ievēlēts ja tas saņem vairāk kā pusi, no klātesošo, balsstiesīgo biedru balsīm.

Vispirms notiks vēlēšanas par piecu valdes locekļu ievēlēšanu. Atbilstoši statūtu 6.1. punktam: “Vismaz 1 (viena) šo statūtu 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3. apakšpunktā minētā amatpersona ir vecumā, kas ir noteikts “Jaunatnes likumā” definīcijā “Jaunietis”, un ir saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu”.

Pēc rezultātu paziņošanas, no ievēlēto valdes locekļu vidus tiks izvirzīti valdes priekšsēdētāja/prezidenta amata kandidāti, par kuriem notiks vēlēšanas atsevišķā balsojumā. Pēc prezidenta ievēlēšanas, no atlikušo valdes locekļu vidus tiks ievēlēts priekšsēdētāja
vietnieks/viceprezidents.

Ja prezidenta vai viceprezidenta vēlēšanas beidzas bez uzvarētāja, tiek dots laiks debatēm, un tiek veikta atkārtota vēlēšanu kārta.

Ja kongress neievēlē 5 valdes locekļus, tad kongresa delegāti vienojas par jaunu valdes locekļu amata kandidātu izvirzīšanas kārtību vai termiņu un vienojas par ārkārtas kongresa sasaukšanu kurā aizvadīt valdes vēlēšanas.

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli