Latvijas Jaunatnes Padome attīsta sadarbību ar Rīgas domi

Lai stiprinātu sadarbību un aktīvāk līdzdarbotos jaunatnes politikas attīstībā Rīgas pilsētā, LJP ir atsaukusies Rīgas domes uzaicinājumam līdzdarboties darba grupā pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai. Rīgas domes Izglītības, Kultūras un Sporta komitejas darba grupas pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai mērķis ir aktualizēt, izglītot un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tai skaitā brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Darba grupa ir pieņēmusi izaicinājumu īstenot sekojošus uzdevumus:

  • apzināt situāciju Rīgas pilsētā pilsoniskās līdzdalības jomā, tai skaitā par iespējām iesaistīties Rīgas pašvaldībā notiekošajās aktivitātēs;
  • izstrādāt priekšlikumus piederības sajūtas Rīgas pilsētai stiprināšanai, pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, tai skaitā brīvprātīgā darba veicināšanai Rīgas pilsētā visdažādākajās jomās un līdzdalībai nevalstiskajās organizācijās, it īpaši jauniešu līdzdalībai un iesaistīšanai Rīgas pašvaldībā notiekošajās aktivitātēs;
  • izplānot nepieciešamo finansējumu izvēlētajām aktivitātēm;
  • īstenot atsevišķus pilotprojektus pilsoniskās līdzdalības veicināšanai 2016.gadā (apkaimju kustību aktivizēšana, pasākumi, kas veicina pilsonības statusa apzināšanos un pilsonības prestiža paaugstināšanu, brīvprātīga darba kustības aktivizēšana, u.c.).

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” kopš 2014.gada darbojas Rīgas domes Jaunatnes organizāciju konsultatīvajā padomē un dalība darba grupā pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai ir vēl viena iespēja ciešākai sadarbībai ar Rīgas domi.

logo_bez_ljp


Dalies:

Aktuāli