Latvija iesaistās Eiropas jaunatnes darba pētnieku tīkla aktivitātēs

big_grupenEiropas jaunatnes darba pētnieku tīklā (www.openyouthwork.org) ir uzsākts darbs pie starptautiska akadēmiska jaunatnes darbam veltīta žurnāla izdošanas (Academic Journal for Open Youth Work), kuru plānots nodot lasītājiem jau 2017.gada janvārī.
Lai veicinātu jaunatnes darbinieku un akadēmiķu sadarbību, vienotos par tematiku, attīstītu rakstīšanas un pētnieciskās, analītiskās un rediģēšanas prasmes, no 14. līdz 19. februārim Lietuvā notika starptautiskas apmācības “TC co­writing and peer­reviewing” (Kopā rakstīšana un analīze). Apmācības vadīja atzīti Lielbritānijas Universitāšu profesori un jaunatnes darba praktiķi no Norvēģijas un Lietuvas.
Latviju apmācībās pārstāvēja Latvijas Jaunatnes padomes izpilddirektore Inese Šubēvica, LJP dalīborganizācijas “Projektu darbnīca kopienām” prezidente Evija Rudzīte un Viesītes novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste Laura Liepiņa. Uz īsu brīdi apmācībās viesojās un līdzdarbojās LJP dalīborganizācijas “Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturālā Apvienība” (JASMA) pārstāvis Aleksandrs Oļeiņikovs.
Laura Liepiņa: “Kopā ar kolēģi no Lietuvas šo apmācību laikā esam uzsākuši darbu pie pētījuma veikšanas par pirmā gada darba pieredzi Jaunatnes darbiniekiem. Sākumā plānojam izpētīt situāciju Latvijā un Lietuvā ­ kāda ir pašreizējā atbalsta sistēma jaunajiem speciālistiem, iepazīties ar labo un slikto pieredzi abās valstīs. Darba rezultātā paredzēts izstrādāt vadlīnijas, kas varētu kalpot kā atbalsta sistēma jaunajiem speciālistiem darbā pirmā gada laikā. Man ir gandarījums, ka varu būt daļa no šī projekta jau kopš tā pirmsākumiem un pārstāvēt Latviju, Viesītes novadu, starptautiskā jaunatnes darba žurnāla tapšanā.”
Apmācības bija daļa no ilgtermiņa sadarbības projekta, kuru finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma Erasmus+. Projektā piedalās partneri no Lietuvas, Latvijas, Zviedrijas, Islandes, Norvēģijas, Rumānijas, Austrijas un Lielbritānijas, lai, kopā mācītos, iepazītu jaunatnes darba pieredzi dažādās valstīs un izdotu starptautiskam jaunatnes darbam veltītu akadēmisku žurnālu. Žurnālā plānots publicēt pētījumus, kritisku analīzi, rakstus un pieredzes stāstus un ikviens interesents ir aicināts līdzdarboties. Vairāk par pamatprincipiem, kritērijiem un sadarbības iespējām var iepazīties Eiropas jaunatnes darba pētnieku tīkla mājas lapā www.openyouthwork.org vai sazinoties ar projekta dalībniekiem.

logo_bez_ljplogo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02


Dalies:

Aktuāli