Laiks gatavoties nākotnes izaicinājumiem

Erasmus+ KA2 projekta "Future Youth Information Toolbox" ietvaros izstrādāta rokasgrāmata par projektā izmantotajām nākotnes prognozēšanas metodēm. Metodes tika izmantotas, lai identificētu jauniešu informācijas un konsultāciju pakalpojumu stratēģisko virzienu un galvenos izaicinājumus ar kuriem nākotnē varētu saskarties jauniešu informācijas joma. Šādu metožu izmantošana var palīdzēt plānot un attīstīt pakalpojumus: norādīt uz atbilstošām tēmām, darba metodēm, formātiem un kanāliem, kuri jauniešiem būs nepieciešami nākotnē. Rokasgrāmata izstrādāta, lai formulētu nākotnes prognozēšanas jēdzienu un sniegtu konkrētus praktiskus padomus par to kā to veikt. Rokasgrāmatu var izmantot jaunatnes darbinieki un lēmumu pieņēmēji, kā arī ikviens, kas saistīts ar jaunatnes jautājumiem.

 

Dokumenti
Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli