Konference par Jaunatnes politikas attīstību Strukturētā dialoga ietvaros

Šā gada 7.oktobrī, ES Mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, no plkst. 11:30 līdz 16:30, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīko konferenci „Strukturētais dialogs un starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes politikas attīstībai”, kurā piedalīties aicināti valsts institūciju, pašvaldību, jauniešu organizāciju pārstāvji un jaunatnes lietu speciālisti no visas Latvijas. Strukturētā dialoga konferences mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību Jaunatnes politikas attīstībā un tās ilgtspējas plānošanā reģionālajā un nacionālajā līmenī. sd

Konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju par Strukturēto dialogu, jauniešu politisko līdzdalību un starpinstitucionālo sadarbību. Dalībniekiem praktiskā grupu darbā būs iespēja diskutēt un sniegt priekšlikumus jaunatnes politikas attīstībai. Grupu darbu moderēs Prezidentūras Trio Strukturētā dialoga nacionālie fasilitatori un Strukturētā dialoga Latvijas nacionālās darba grupas pārstāvji. Konferences noslēgumā tiks prezentēti darba grupu rezultāti.

Konferences programma.

Strukturētais dialogs ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī. ES Padomes prezidentūras dalībvalstu „trio” nosaka procesa virzību Eiropas līmenī. Arī Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros 2015. gada martā tiks rīkota ES Jauniešu konference, kurā tiksies jaunieši un ministriju pārstāvji no visām ES dalībvalstīm, lai sagatavotu jaunatnes politikas priekšlikums ES Padomei.

Papildus informāciju par konferences norisi var saņemt pie konferences koordinatores Karīnas Vītiņas, pa e-pastu: karina.vitina[at]ljp.lv vai pa tālr. 26724189.

Par Strukturētā dialoga plānotajām diskusijām un aktivitātēm informāciju meklē sociālajos medijos:

 

Konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”, Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
logoPrintlogo_rinda

 


Dalies:

Aktuāli