Kļūsti par biedru

Kas var kļūt par LJP biedriem?

Tās organizācijas, kas pievienojas LJP, ar savu darbību atbalsta LJP mērķus un ievēro tās statūtus.

Biedrs

Par LJP biedru var kļūt organizācija:

  1. kuras darbība ir vērsta uz bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu;
  2. kurā divas trešdaļas organizācijas biedru vai tiešā mērķgrupa ir personas vecumā līdz 30 gadiem;
  3. kura ir reģistrēta LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un darbojas vismaz trīs gadus;
  4. kura vismaz 1 gadu ir LJP Asociētais biedrs.

Asociētais biedrs

Jebkura cita organizācija, kurai rūp jaunatnes joma un kura darbojas ar jauniešiem. Arī reģistrētu organizāciju atsevišķa struktūrvienība (nodaļa, grupa, klubs, utt.) var kļūt par LJP asociēto organizāciju. LJP Asociētā biedra statuss ir izveidots, lai LJP darbībā varētu iesaistīties juridiskas personas, kas atbalsta LJP statūtos noteiktos mērķus.

 

Kā kļūt par biedru?

Lai kļūtu par biedru, organizācijai ir jāsazinās ar mums un jāizsaka vēlme kļūt par LJP biedru, rakstot uz ljp@ljp.lv. E-pastā saņemsiet iesnieguma formu un sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz, lai kļūtu par pilntiesīgu LJP biedru.

Esam atvērti arī sadarbībai ar citām organizācijām un uzņēmumiem, kuru mērķgrupa ir jaunieši. Rakstiet un mēs noteikti spēsim vienoties par sadarbību!

 

Aktuāli