Kas ir LJP

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992. gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. Esam arī sabiedriskā labuma organizācija.

LJP misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.

LJP vīzija ir kļūt par Latvijas jauniešu viedokļu līderi Latvijā un pasaulē.

LJP mērķi ir:

  1. attīstīt darbu ar jaunatni;
  2. veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos;
  3. pārstāvēt dalīborganizāciju intereses;
  4. stiprināt organizācijas, kuras strādā ar bērniem un jauniešiem.

LJP uzdevumi ir:

  1. nodrošināt interešu aizstāvību jaunatnes politikas attīstībā;
  2. informēt dalīborganizācijas un sabiedrību par aktualitātēm jaunatnes politikā;
  3. atbalstīt dalīborganizācijas jaunatnes politikas attīstībā un īstenošanā;
  4. stiprināt dalīborganizāciju savstarpējo sadarbību un kapacitāti;
  5. nodrošināt ekspertīzi un īstenot pētniecību jaunatnes politikas jomā. 

Vairāk par mūsu biedriem vari uzzināt sadaļā Dalīborganizācijas.

 

LJP 2019. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats.

LJP 2018. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats.

LJP 2017. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats.

Dokumenti

Dalies:

Aktuāli