Kārsavas novadā notikusi Strukturētā dialoga diskusija

15.janvārī Kārsavas novada domē notika Strukturētā dialoga diskusija "Kafija ar politiķiem", ko organizēja Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru un Kārsavas novada Jauniešu centru "Pūga". Diskusiju mērķis bija satikties jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām. sd

Jaunieši kopā ar politiķiem kopīgajā pēcpusdienā pārrunāja to, cik daudz iespēju ir jauniešiem iesaistīties lēmumu pieņemšanā, ko nepieciešams uzlabot komunikācijā un kādi jauninājumi būtu jāievieš izglītībā, lai veidotu lielāku izpratni par pašvaldības darbu un politiku.

Pārrunājot līdzdalības iespējas ar politiķiem, jaunieši secināja, ka svarīgi ir izprast savas pašvaldības darbu un lēmumu pieņemšanas sistēmu. Veidojot komunikāciju starp pašvaldību un jaunieti mazināsies barjera un ieguvēji būs abas puses. Diskusijas "Kafija ar politiķiem" ieteikumi vēlāk tiks apkopoti reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

Video materiāls par Strukturētā dialoga diskusiju Kārsavas novadā.

Strukturētā dialoga pasākumi tiek organizēti Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Sīkāka informācija par Strukturētā dialoga pasākumiem Latgales reģionā, sazinoties ar aktivitāšu koordinatoru Oskaru Zuģicki, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”: oskars.zuguckis@latgale.lv, 26565858.

LJP_logo sd dlatgale   JSPA erasmus  EU_cofundedvertik_bez_laukuma_LV ek

Strukturētā dialoga aktivitātes tiek organizētas un finansētas projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo


Dalies:

Aktuāli