Kā īstenojams darbs ar jaunatni šobrīd?

Visuals

Saskaņā ar spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr. 360, darbs ar jaunatni īstenojams saskaņā ar 14.6 5. pantu, kas nosaka, ka darbs ar jaunatni var notikt:

  • ārtelpās līdz 50 cilvēkiem;
  • iekštelpās līdz 30 cilvēkiem, nodrošinot vienai personai ne mazāk kā 3m2 platības, kā arī, ja grupas lielums pārsniedz 5 cilvēkus, jāveic iknedēļas testēšana tiem, kuri nav vakcinējušies vai pārslimojuši un ar derīgu Covid-19 sertifikātu.

Tas nozīmē, ka ārtelpās, ievērojot distanci, pulcēties var visi jaunieši, tostarp bez sertifikātiem un testiem, savukārt, ja plānojat darba ar jaunatni pasākumu iekštelpās dalībniekiem grupā virs 5, būtu jāveic dalībnieku, kas nav pārslimojuši vai vakcinēti, testēšanu, kur tests ir veikts vismaz 48h pirms pasākuma un jānodrošina epidemioloģiskās drošības prasības.

Šobrīd noris darbs pie precizējumiem MK noteikumos Nr. 360 par to, kā noritēs arī darbs ar jaunatni pēc 1. septembra. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrijā top vadlīnijas darba ar jaunatni organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā, kas būs kā atbalsta dokuments blakus saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Atbalstītāji

Aktuāli