Jaunietis jaunietim

Biedrība "Jaunietis jaunietim" ir 2014. gadā dibināta jauniešu organizācija ar mērķi veicināt jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs. Biedrība rīko pasākumus jauniešiem, attīstot jauniešu iniciatīvu un pašizaugsmi, popularizē neformālo izglītību un veicina jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un labdarībā.

Biedrības pamatdarbības zona ir Jūrmala, bet tā ir atvērta sadarbībai gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

E-pasts
jaunietis.jaunietim@gmail.com
Grupa
Biedri

Aktuāli