Jauniešu NVO pārstāvji aicināti piedalīties ilgtermiņa apmācību programmā "Level up"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes darbiniekus,  kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (NVO), jauniešu centros, interešu izglītības iestādēs un jauniešu apvienībās, pieteikties ilgtermiņa eksperimentālajā programmā "Level up", kura palīdzēs izzināt un attīstīt mācīšanās procesus jaunatnes darbā. level up

Programmas mērķis ir atbalstīt darba ar jaunatni Latvijā kvalitāti un veicināt mācīšanos neformālās izglītības procesā, eksperimentējot un izzinot dažādas mācīšanās un pašizvērtēšanas metodes un pieejas, kas balstītas uz Youthpass sertifikāta konceptu. Programmā iesaistītie dalībnieki saņems atbalstītu Youthpass sertifikātu ieviešanai savās vietējās aktivitātēs. Programmas rezultāti tiks izmantoti par pamatu nacionālā neformālās izglītības atzīšanas rīka veidošanai Latvijā.

Latvijas Jaunatnes padome atbalsta Jauniešu neformālās izglītības atzīšanu. 6.martā, LJP Kongresā biedri apstiprināja LJP pozīciju par Neformālās izglītības atzīšanu. LJP Kongresa protokola Pielikums Nr.10

Programma tiks uzsākta 2015. gada maijā un noslēgsies 2016. gada februārī, iekļaujot gan starptautiskas aktivitātes, gan nacionāla līmeņa tikšanos, gan individuālu atbalstu dalībniekiem. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu līdz 2015. gada 13. aprīlim.

Pirmā starptautiskā tikšanās notiks no 27. līdz 30. maijam. Nacionālās tikšanās Latvijā notiks no 26. līdz 27. jūnijam, no 11. līdz 12. septembrim, no 20. līdz 21. novembrim.

Programmas ietvaros:

  • tiks uzaicināti 20 jaunatnes darbiniekus no Latvijas un 20 no Igaunijas uzsākt gadu ilgu ceļojumu, lai veicinātu mācīšanās apzināšanos jaunatnes darbā (t.i., kā tu strādā ar jauniešiem, kā tu virzi viņu mācīšanās procesu, kā tu saredzi savu kā mācīšanās virzītāja lomu?);
  • dalībnieki izzinās mācīšanās procesu un tā potenciālu jaunatnes darba aktivitātēs. Piestrādās pie veidiem, kā plānot un izveidot mācīšanās procesu, un padarīt jauniešu mācīšanās rezultātus atpazīstamus, spējot tos aprakstīt un padarīt atzītus gan individuālā līmenī, gan plašākā mērogā;
  • tiks kopīgi izprastas Youthpass sertifikāta sniegtās iespējas, izaicinājumi un neformālās izglītības atzīšanas rīka pielietošana nacionālā līmenī. Dalībnieki apgūs visu mācīšanās procesu un programmas gaitā izsniegs Youthpass sertifikātu vismaz vienam jaunietim no savas mērķgrupas par dalību savas organizācijas aktivitātēs;
  • programmas laikā gūtā pieredze tiks izmantota, lai pievērstu lielāku uzmanību jaunatnes darbam un mācībām Latvijā un Igaunijā, kā arī, lai izvērtētu iespējas veicināt jaunatnes darba kvalitāti un neformālās izglītības atzīšanu nacionālā līmenī.

Šī ir unikāla pieredze, tāpēc eksperimentālā programma tiks dokumentēta un ar rezultāti tiks izplatīti starptautiskā līmenī.

Ja tu:

  • esi jaunatnes darbinieks ar pieredzi, darbojoties jauniešu centrā, interešu izglītības iestādē (interešu izglītības un brīvā laika aktivitāšu klubos), jauniešu apvienībās, NVO;
  • vēlies, lai jaunieši vairāk apzinās, ko viņi iemācās jaunatnes darbā, un kļūst konkurētspējīgāki, balstoties tieši uz šo pieredzi;
  • saredzi sevi kā mācību procesa veidotāju un virzītāju jauniešu aktivitātēs;
  • saredzi nepieciešamību palīdzēt jauniešiem veikt pašizvērtēšanu vai pašanalīzi, lai viņi mainītu domāšanu no „kas man šodien nepatika” uz „ko es šodien iemācījos”;
  • esi ieinteresēts dalīties ar idejām, bailēm, izaicinājumiem un motivāciju ar saviem kolēģiem no Latvijas un Igaunijas;
  • esi gatavs iesaistīties procesā, kas palīdzēs veidot neformālās mācīšanās atzīšanas sistēmu Latvijā.

Praktiska informācija:

Visas izmaksas (mācības, ceļa izdevumi, dzīvošana un ēdināšana) tiks segtas no programmas "Erasmus+". Dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28,46 euro apmērā. Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+" atpazīstamību, kā arī pēc iespējas vairāk jauniešu iekļautu programmas aktivitātēs, pēc programmas dalībniekam jāapņemas kopīgi ar citiem projekta dalībniekiem nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos. Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu.

Papildus informācija, sazinoties ar Vladislavu Šķēli, JSPA ES programmu daļas projektu koordinatore: E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv
visi_logo


Dalies:

Aktuāli