Jaunieši tiek aicināti piedalīties starptautiskā pētījumā par līdzdalību sabiedrībā

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem piedalīties starptautiskā pētījumā, paužot viedokli par  savu līdzdalību dažādos sabiedriskos procesos. Pētījuma mērķis ir noskaidrot jauniešu izpratni par sociālo kapitālu un viņu pilsoniskās līdzdalības aktivitātēm sabiedrībā. Pētījumu īsteno biedrība “Sociālais inovācijas centrs” (SIC) sadarbībā ar LJP. Pētījuma anketa ir pieejama šeit.socap

Aicinām LJP dalīborganizācijas, jauniešu nevalstiskās organizācijas un ikvienu, kas strādā ar jauniešiem izplatīt informāciju un motivēt jauniešus piedalīties pētījumā!

Pētījuma anketa ir viens no semināra "Jauniešu izpratnes par sociālo kapitālu analīze” rezultātiem, kura izstrādē piedalījās jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi un jaunatnes darbā iesaistītie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas. Anketas izstrādei par pamatu ir izmantoti Eiropas Savienības un ASV veikto pētījumu jautājumi, kas tika pielāgoti un pilnveidoti balstoties uz semināra dalībnieku ierosinājumiem.

Pētījums tiek organizēts projekta “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs” (SOCAP) ietvaros. Projektu īsteno biedrība “Sociālais inovāciju centrs” sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014-2020) atbalstu. Projekta ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem un jaunatnes līderiem gan Latvijā, gan partneru valstīs. Plašāka informācija par projektu: www.socialinnovation.lv

logo_ljp sic  socap_logo  ep  for_citizens


Dalies:
Tagi

Aktuāli